118-0323/03 – Environmentální politika EU (EPEU)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi v oblasti environmentální politiky, se zaměřením se na environmentální politiku na mezinárodní úrovni a úrovni EU. Studenti získají poznatky o základních principech a nástrojích uplatňovaných jak v mezinárodním měřítku, tak v rámci EU. Předmětem zájmu v oblasti mezinárodní environmentální politiky je vývoj, významné konference v oblasti životného prostředí a udržitelného rozvoje, přijaté závazky a organizace v dané oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Povinná literatura:

1.DRASTICHOVÁ Magdaléna a Marcella ŠIMÍČKOVÁ. Výukové moduly: Environmentální politika; Mezinárodní environmentální politika; Environmentální management v EU. Inkubátor regionálních specialistů aneb inovace univerzitních regionálních studií CZ.1.07/2.2.00/15.0116. Ostrava, 2011. 2.EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru A Výboru regionů. Akční program Společenství pro životní prostředí – závěrečné hodnocení. KOM(2010) 2020 v konečném znění. V Bruselu dne 31. 8. 2011. Dostupné z www: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0531:FIN:CS:PDF 3.EUROSTAT and EUROPEAN COMMISSION. Sustainable Development in the European Union. 2011 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. ISBN 978-92-79-18516-8.

Doporučená literatura:

Manual of Environmental Policy. The EU and Britain, ISSN 1740-3529, http://www.mep-online.com/chapter2/toc_2.html EU Environmental Policy Handbook – A Critical Analysis of EU Environmental Legislation. 2005. EEB, ISBN 9057270552 Brundtland, G.H., et al: Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. Oxford, Oxford University Press, 1987 Progress Report on implementation of the European Community Programme of Report on Environment and Integration Indicators to Helsinki Summit. SEC/99/1942 Environment 2010 : Our future, Our choice“ . The Sixth Environment Action Programme. COM/2000/, Brussels, Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) - Renewed Strategy. Council of the EU, 10917/06, Brussels,26.6.2006 Mainstreaming sustainable development into EU policies: 2009 Review of the European Union Strategy for Sustainable Development. Brussels, 24.7.2009 COM(2009) 400 final Towards a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources. Brussels, 1.10.2003, COM(2003) 572 final 2008 Environment Policy Review. Brussels, COM(2009) 304 final

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

v rámci cvičení kontrolní otázky k probraným tématům 2 testy

E-learning

není využit

Další požadavky na studenta

studium aktuálních doporučených dokumentů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do environmentální politiky: životní prostředí a jeho funkce, přírodní zdroje, definice, funkce cíle, principy environmentální politiky, udržitelný rozvoj a decoupling; 2. Nástroje environmentální politiky; 3. Úvod do mezinárodní environmentální politiky; 4. Vývoj a současný stav mezinárodní environmentální politiky; 5. Mezinárodní environmentální režimy; 6. Úvod do environmentální politiky EU; 7. Vývoj a současný stav environmentální politiky EU; 8. Významné procesy a strategie v rámci environmentální politiky EU; 9. Vývoj a charakteristika strategie udržitelného rozvoje EU navazující na Lisabonskou strategii; 10. Přístup EU k řešení problematiky klimatické změny; systému EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 60  31
        Jiné úkoly Jiný typ úlohy 40  20
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.