118-0324/01 – Ekologické aspekty rozhodování podniků (EARP)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá základní informace o problematice uplatnění metod ekologizace podniku. Seznámí se s uplatněním zákonných ustanovení, především zákona EIA a dále s problematikou ERA a EA. V rámci preventivních opatření v podnikové sféře získá informaci o normách ISO, ekologickém značení výrobků a uplatnění ekologického managerského systému.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Vychází ze znalosti a funkce péče o životní prostředí a podrobněji seznamuje s povinnostmi podniků při minimalizaci jejich vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Zabývá se dále oceňováním vlivů podniků na prostředí a to formou Environmental Impakt Assesmentu Environmental Risk Assesmentu a Auditu. Předmět objasňuje dále problematiku jak postupovat v rámci podniku při zavádění EMS a EMAS, eco-labelingu, objasňuje prevenci znečištění, ekologické tlaky na mezinárodní obchod a důležitost norem ISO 9000 a ISO 14000 včetně jejich využití v podnikové praxi. Naznačuje způsoby předcházení ekologickým závadám a rizikovým situacím. Podává základní charakteristiku managementu podniku jako orgánu podnikatelského, ale i jako subjektu odpovídajícího za minimalizaci vlivu na prostředí.

Povinná literatura:

NENADÁl, Jaroslav. Moderní systém řízení jakosti. Praha: Management Press, 1998. POLÁCH, Jiří a Dušan SMOLÍK. Ekonomické aspekty aplikace environmentálního manažerského systému. Skriptum VŠB-TUO. Ostrava: Ekonomická fakulta, 1999. ISBN 80-7078-642-6. SMOLÍK, Dušan a Miroslav HAVELKA. Ekologické aspekty rozhodování podniků a základy ekologického managementu. Skriptum VŠB-TU Ostrava. Ostrava: PHARE, 1996. ISBN 9788070783740. Národní program EMAS: www.ceu.cz

Doporučená literatura:

Zavádění EMAS-ISO 14001 v ČR: www.ceu.cz/2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Prostředí člověka, faktory prostředí, systémy homeostáže, stabilita, labilita ŽP Přírodní, antropogenní a sociální faktory, evoluční tlaky, pojmy prostor a prostředí. ŽP a volný čas, faktory kvality.ŽP 2.Ochrana prostředí jako součást priorit podniku Pojem managementu, ekologickomanagerský systém, jeho praktické uplatňování v podnicích. 3.Management ŽP a jeho zaměření na ekologizaci Orientace na ŽP - faktor úspěšnosti podniku, postupy hodnocení výrobků s ohledem na šetrnost prostředí. Formy ekologické strategie a prevence uplatnění "profit stripping" 4.Ekologická účinnost v podnicích - požadavky ekologické, sociálně ekonomické, technické Účinnost ekologické, sociálně ekonomické, technické, základní cesty k ekologizaci. Indikátory úspěšnosti podniku. 5.Vrcholové vedení firmy a ekologické normy, harmonizace standardů, kompatibilnost norem Prevence znečištění, ekologické tlaky na mezinárodní obchod. Výsledky ekologických tlaků na chování firem, postupy průmyslové ekologie slučitelné s TUR. 6.Postup podnikové strategie na příkladu odpadů Preventivní strategie v oblasti ŽP, uplatňování v ČR. Metody a generování nápadů, opatření k minimalizaci odpadů, příklady postupů. 7.Posuzování vlivu staveb a činnosti na ŽP (EIA) Úkoly procesu EIA, matice hodnocení vlivů. Hodnocení interakcí průmyslu, dopravy a zemědělství ve vztahu k ŽP, posuzování koncepcí. Územně plánovací podklady. 8.Vyhodnocení rizik a zátěží na ŽP (ERA) Úkoly procesu ERA, faktory ovlivňující prostředí, etapizace ERA, využití výsledků. 9.Principy ekologického auditu (EA Rozdělení auditu, úkoly, pracovní postupy, sestavení auditorského týmu, sestavení matice priorit. Příklad akčního plánu. 10.Normalizace v Evropě a v ČR Technické normy, vytváření norem ISO, vytváření norem CEN, normy ISO 14000 a jejich význam pro podniky. 11.Zásady environmentálního labelingu Význam environmentálního značení, typy ekologického značení, hlavní zásady ekolabelingu. Postup získávání značky. 12.Normy ISO a jejich význam v podnikovém marketingu Marketingový výzkum jakosti, klasifikace jakostních charakteristik, faktory ovlivňující jakost. Norma ISO 9000 a její hlavní přínos pro podnik. 13.Podnikové ekomapy a jejich využití Význam podnikových ekomap, postupy vyhotovení . Aplikace v malých a středních podnicích, dílenských provozech, praktické ukázky postupu. 14.Ukázka případové studie fiktivní firmy - postup ekologizačních kroků Metodický postup řešení v jednotlivých provozech firem . Způsoby odstraňování ekologických závad, předcházení rizikovým situacím.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku