118-0324/05 – Ecological Aspects of Enterprices Decision- Making (EARP)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In this course, students will gain knowledge about applied ecologization methods of a company. Matters pertaining to the EIA Law, as well as the ERA and EA, will be introduced. Precautionary measures, including, ISO norms, eco-labeling, and use of an ecological management system will also be introduced

Teaching methods

Lectures

Summary

Vychází ze znalosti a funkce péče o životní prostředí a podrobněji seznamuje s povinnostmi podniků při minimalizaci jejich vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Zabývá se dále oceňováním vlivů podniků na prostředí a to formou Environmental Impakt Assesmentu Environmental Risk Assesmentu a Auditu. Předmět objasňuje dále problematiku jak postupovat v rámci podniku při zavádění EMS a EMAS, eco-labelingu, objasňuje prevenci znečištění, ekologické tlaky na mezinárodní obchod a důležitost norem ISO 9000 a ISO 14000 včetně jejich využití v podnikové praxi. Naznačuje způsoby předcházení ekologickým závadám a rizikovým situacím. Podává základní charakteristiku managementu podniku jako orgánu podnikatelského, ale i jako subjektu odpovídajícího za minimalizaci vlivu na prostředí.

Compulsory literature:

HAWKEN, Paul. The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability. Revised Edition. HarperCollins Publishers, 2010. ISBN 10: 0061252794, 13: 9780061252792.

Recommended literature:

LYTRAS, Miltiadis D. Knowledge Ecology in Global Business: Managing Intellectual Capital. IGI Global, 2009. ISBN 10: 1605662704, 13: 9781605662701.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Human environment, environmental factors, systems of homeostasis, stability, instability of the environment 2. Protection of the environment as part of the business priorities 3. Environmental Management's focus on greening 4. Eco-efficiency in business - the requirements of ecological, socio-economic 5. Senior executives and environmental standards, harmonization of standards, compatibility standards 6. How corporate strategy on the example of waste. 7. Assessing the impact of buildings and activities on the environment (EIA) 8. Assessment of risk and burden on the environment (ERA) 9. Principles of environmental audit (EA) 10. Standardization in Europe and in the CR 11. Principles of Environmental Labeling 12. ISO standards and their importance in the corporate marketing 13. Corporate environmental maps and their use 14. Sample case studies of fictional companies - a process of environmental action

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner