118-0326/01 – Urbanizace a územní plánování (URBAUP)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlovat vývoj a funkčnost uspořádání města (funkčních zón) v současných podmínkách. Interpretovat územně plánovací přístupy a principy ČR u konkrétních měst a regionů. Doporučovat využití územně plánovacích podkladů a dokumentů pro potřeby rozvoje regionů a měst.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět zahrnuje základní principy o systému územního plánování v ČR, vazby na strukturu městského organismu a funkční zóny města, zabývá se jak historickým vývojem stavby měst, tak problematikou územního rozvoje. Student získá přehled o struktuře územního plánování, o vývoji a funkčním uspořádání městského organismu.

Povinná literatura:

1. DOLEŽAL, J., MAREČEK, J., VOBOŘIL, O. Stavební zákon v teorii a v praxi. Praha: Linde, a.s., 1994. ISBN 99-00-01905-X. 4. vydání. Praha: Linde, 2006. 704. s. ISBN 80-7201-626-1. 2. MAIER, K. Územní plánování. Praha: ČVUT, fakulta architektury, 2000. 3. MAIER, K., ŘEZÁČ V. Ekonomika v území. Praha: ČVUT, fakulta architektury, 1997. 4. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a další související předpisy.

Doporučená literatura:

1. MEDEK, F. Technická infrastruktura měst a sídel. Praha: ČVUT Praha, 1997. ISBN 80-01-01558-0. 2. SÝKORA, J. Venkovský prostor. díl 1., a 2. Praha: ČVUT, Praha, 1997. ISBN 80-01-01810-5. Další zdroje: 3. Časopisy: Urbanismus a územní rozvoj, Moderní obec, Veřejná správa. 4. Materiály dostupné na WWW: .

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student: 1. v průběhu diskusí na seminářích prokáže v odborné znalosti k územně plánovacích podkladům a dokumentům, 2. vypracuje a předloží seminární práci na téma Systémy územního / prostorového plánování ve vybrané zemi EÚ, a to buď: a) z těch, které byly prezentovány na přednáškách b) nebo v dalších zemích jako např. ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, ve Švédsku, případně v dalších zemích. Odbornost a rozsah sdělených znalostí se hodnotí: − u 1. úkolu: 45 – 60 body − u 2. úkolu: 15 – 25 body.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Cíle a úkoly územního plánování - východiska územního plánování, základní pojmy - současné úkoly a vývojové tendence formální a neformální metody územního plánování II. Územně relevantní vazby územního plánování - územní plánování a pozemkové úpravy - katastr nemovitostí a jeho funkce pro územní plánování III. Sektorové územní relevantní vazby územního plánování - koordinující role územního plánování a princip vstřícnosti - územní plánování a významné sektorové vazby v území, - územní a krajinné plánování IV. Legislativa územního plánování v České republice - základní právní normy a jejich nosné úkoly - institucionální zabezpečení V. Územní plánování a regionální programy - vztah územního plánování a rozvojových programů na úrovni regionů a obcí - územní vazby k rozvojovým plánům podniků a institucí VI. Nástroje územního plánování - soustava územně plánovacích podkladů a dokumentů - regionální a lokální územně plánovacích podkladů a dokumentů VII. Územní plány a regulativy VIII. Městský urbanismus - stručná typologie městských aglomerací a měst v Evropě a v ČR - sídelní osy, středisková sídla, „sítění“ měst a zázemí města IX. Urbanistická a stavební struktura města - funkce města, funkční, urbanistická a stavební struktura měst - urbanistická struktura soudobých velkých měst v ČR, morfologie města X. Charakteristika funkčních složek města - hlavní složky, vzájemné vazby - město jako bydliště a pracoviště, centrum správy - provozní a urbanistické vazby vybraných funkčních složek města XI. Charakteristika „technických“ složek města - technická infrastruktura - dopravní zařízení a telekomunikace XII. Venkovský prostor - základy typologie venkovských prostorů a sídel, jejich hlavní urbanistické a stavební charakteristiky, - struktura krajiny a změny v jejím uspořádání a využití XIII. Relevantního plánování v jiných evropských zemích - odlišnosti ve vybraných zemích – SRN, Rakousko, Polsko - EUREK a územní podklady pro přeshraniční spolupráci XIV. Konkrétní územně plánovací podklady, dokumenty a mechanismy - příklady vybraných stupňů a typů územně plánovacích podkladů nebo dokumentů - příklady projednávání a schvalování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 60 3
        Praktické poznávání územně plánovacích podkladů a dokumentů Jiný typ úlohy 60  45 12
        Zpracování seminární práce a prezentace Semestrální projekt 25  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní