118-0332/01 – Ecological Policy of Municipalities and Regions ()

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Osvald Milerski, CSc.Subject version guarantorRNDr. Osvald Milerski, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIL30 RNDr. Osvald Milerski, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvahy o novém rozvojovém modelu Evropského společenství 2.Ekologické principy rozvoje města 3.Ekologické principy rozvoje vesnice, udržitelné hospodaření ve venkovské krajině 4.Ekologická stabilita a územní systémy ekologické stability, NATURA 2000 5.Ekologické aspekty zemědělské politiky v regionech 6.Ekologické aspekty lesnické politiky v regionech 7.Voda jako ekologický problém obcí a regionů 8.Ekologické aspekty dopravní politiky v obcích a regionech 9.Hlavní problémy spojené s produkcí odpadů v Evropské unii 10.Úloha obcí a regionů při nakládání s KO v ČR 11.Ekonomické nástroje ekologické politiky 12.Práce s veřejností a ekologická výchova.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner