118-0333/01 – Analýza dat v regionalistice B (DAREB)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA237 Ing. Jiří Adamovský
TVR12 doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí základních systémových a metodických aspektů tvorby analýz a prognóz, se zaměřením na specifika regionálních analýz a metod a postupů jejich vypracování. Seznámení se s podobou a vypovídací schopnosti analýz a prognóz pro rozhodování a prognostickou praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty provádět analýzy regionů pomocí matematických a vícerozměrných statistických metod.

Povinná literatura:

1. Hindls R. - Kaňoková J. - Novák I. Statistické metody, VŠE, Praha 1996 2. Jílek J. Metody mezinárodního srovnávání, VŠE, Praha 1996 3. Kutscherauer, A.: Regionální ekonomická analýza a prognóza (studijní texty), Ostrava: VŠB-TUO, 2004 4. Petrášek F. Základy hospodářské prognostiky, část I. VŠE, Praha 1994 5. Plchová B. Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, VŠE, Praha 1995 6. Souček E. - Blatná D. - Hindls R. Analýza hospodářské konjunktury. VŠE, Praha 1994 7. Spěváček V. Makroekonomická analýza a prognóza. VŠE, Praha 1999 8. Vincúr P. - Martincová M. Makroekonomická analýza a prognóza. EU, Bratislava 1997 9. Vincúr P. Základy makroekonomickej analýzy. KON-PRESS, Bratislava 1997 10. Strategie regionálního rozvoje ČR; příloha č. 1: Základní údaje (deskriptory) charakterizující rozvoj jednotlivých krajů České republiky; příloha č. 3: Sledování regionálních rozdílů, MMR, Praha 2000, http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Archiv-koncepci-a-strategii---regionalni-politika/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-z-roku-2000

Doporučená literatura:

1. Hebák, P. Hustopecký, J. Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. Praha: SNTL, 1987. 2. Hair, J. F. et al: Multivariate data analysis. Prentice Hall, Inc.; New Jersey. 1998. ISBN 0-13-894858-5 3. Hančlová, J. Tvrdý, L. et al. Modelování klasifikace regionálních trhů práce. Ostrava: VŠB -TU, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150,. ISBN 80-248-0220-1 4. Isard, W. et al. Methods in Regional Analysis: an Introduction to Regional Science. Cambridge: MIT Press. 1960. 5. Ramík, J.: Vícekriteriální rozhodování - analytický hierarchický proces (AHP). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 1999, s. 211. ISBN: 80-7248-047-2. 6. Tvrdík, J.: Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998. ISBN: 80-7042-770-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
118-0316 ADARA Analýza dat v regionalistice A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: Vícerozměrné statistické metody v regionalistice Vícerozměrné regresní modely regionu Redukce počtu deskriptoru regionu (faktorová analýza) Klasifikace regionů (shluková analýza) Predikování vývoje deskriptorů (ARIMA) Matematické metody regionalistice 1- jednoduché metody (Leontieffské I-O modely) Matematické metody regionalistice 2 - optimalizační metody (lineární programování jako metoda lokalizace) Vícekriteríální hodnocení atraktivity lokalit pomocí AHP 1 Vícekriteríální hodnocení atraktivity lokalit pomocí AHP 2 Analýza dat z dotazníkových šetření (práce s kategorizovanými daty, kontingenční tabulky a  test) Komparace průměrů (t-testy a ANOVA) Tvorba prezentace v PowerPointu Prezentace výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku