118-0333/02 – Analýza dat v regionalistice B (DAREB)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA237 Ing. Jiří Adamovský
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí základních systémových a metodických aspektů tvorby analýz a prognóz, se zaměřením na specifika regionálních analýz a metod a postupů jejich vypracování. Seznámení se s podobou a vypovídací schopnosti analýz a prognóz pro rozhodování a prognostickou praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty provádět analýzy regionů pomocí matematických a vícerozměrných statistických metod.

Povinná literatura:

1. Hindls R. - Kaňoková J. - Novák I. Statistické metody, VŠE, Praha 1996 2. Jílek J. Metody mezinárodního srovnávání, VŠE, Praha 1996 3. Kutscherauer, A.: Regionální ekonomická analýza a prognóza (studijní texty), Ostrava: VŠB-TUO, 2004 4. Petrášek F. Základy hospodářské prognostiky, část I. VŠE, Praha 1994 5. Plchová B. Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, VŠE, Praha 1995 6. Souček E. - Blatná D. - Hindls R. Analýza hospodářské konjunktury. VŠE, Praha 1994 7. Spěváček V. Makroekonomická analýza a prognóza. VŠE, Praha 1999 8. Vincúr P. - Martincová M. Makroekonomická analýza a prognóza. EU, Bratislava 1997 9. Vincúr P. Základy makroekonomickej analýzy. KON-PRESS, Bratislava 1997 10. Strategie regionálního rozvoje ČR; příloha č. 1: Základní údaje (deskriptory) charakterizující rozvoj jednotlivých krajů České republiky; příloha č. 3: Sledování regionálních rozdílů, MMR, Praha 2000, http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Archiv-koncepci-a-strategii---regionalni-politika/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-z-roku-2000

Doporučená literatura:

1. Hebák, P. Hustopecký, J. Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. Praha: SNTL, 1987. 2. Hair, J. F. et al: Multivariate data analysis. Prentice Hall, Inc.; New Jersey. 1998. ISBN 0-13-894858-5 3. Hančlová, J. Tvrdý, L. et al. Modelování klasifikace regionálních trhů práce. Ostrava: VŠB -TU, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150,. ISBN 80-248-0220-1 4. Isard, W. et al. Methods in Regional Analysis: an Introduction to Regional Science. Cambridge: MIT Press. 1960. 5. Ramík, J.: Vícekriteriální rozhodování - analytický hierarchický proces (AHP). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 1999, s. 211. ISBN: 80-7248-047-2. 6. Tvrdík, J.: Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998. ISBN: 80-7042-770-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
118-0316 ADARA Analýza dat v regionalistice A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Smysl, pojetí a cíle sociálně ekonomické analýzy a prognózy. Struktura a obsah analýz, základní analytické ukazatele. Statistika jako základní informační zdroj ekonomické analýzy. Národní účetnictví. Národohospodářské a regionální analýzy, jejich obsahové zaměření a specifika. Analýza časových řad. Empirické konjunkturní analýzy. SWOT analýza, její účel, principy, možnosti a příklady využívání. Deskripce regionů. Deskriptor, indikátor, integrovaný indikátor, jejich charakteristiky. Tvorba a podoba indikátorů umožňujících jejich meziregionální srovnávání. Analýza ekonomického a sociálního vývoje regionů, regionální disparity, meziregionální komparace. Municipální analýzy, místní ad hoc průzkumy a účelové analýzy, analytický profil obce. Předmět prognostiky, terminologie, druhy prognóz a metody prognózování. Prognostická praxe, informační hodnota prognóz. Základní typy predikcí, jejich logické hodnocení a pravdivostní ověřování (verifikace prognózy). Prognostické metody a jejich klasifikace. Vybrané prognostické metody (extrapolační, reflexivní, intuitivní, expertní, ekonometrické apod.). Příklady analýz a prognóz (analýzy prováděné při tvorbě programů rozvoje krajů, při tvorbě strategických plánů rozvoje měst, analýzy a prognózy vývoje ekonomiky ČR apod.). Cvičení: Smyslem seminářů je seznámit studenty s metodami a analytickými postupy, procvičit je na praktických příkladech a ověřit si aplikační možnosti vybraných metod uplatnitelných v regionální praxi. Dále získání orientace v analyticko-prognostických přístupech využívaných zejména při formování regionální politiky a realizaci programových aktivit regionálního rozvoje. Cílem cvičení je také naučit studenty provádět analýzy regionů pomocí matematických a vícerozměrných statistických metod. Při výuce se bude pracovat především v programovém prostředí SPSS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku