118-0334/01 – Nástroje regionální ekologické politiky (NREP)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Využívat základní nástroje regionální ekologické politiky, zejména plánovací a ekonomické nástroje • Zpracovávat strategické dokumenty udržitelného rozvoje obcí a krajů • Využívat územní plánování a jeho nástroje k prosazování principů udržitelného rozvoje území

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Studenti budou seznámeni se způsoby a mechanismy, které jsou používané k řízení postojů, chování a činností, jež ovlivňují životní prostředí. Především budou seznámeni s plánovacími a ekonomickými nástroji, které jsou v současné řídící praxi samosprávami využívány (vynechány ale nebudou ani ty, které samosprávy obcí a krajů ještě nevyužívají). Velká pozornost je věnována územnímu plánování a jeho nástrojům, které jsou pro zabezpečení ekologických principů rozvoje území nenahraditelné.

Povinná literatura:

Státní politika životního prostředí 2004 -2010. Praha: MŽP ČR, 2004 Dostupné na: env.cz Krajšek, B., Úvod k místním Agendám 21 v České republice. Praha: MŽP ČR, 1998 Dostupné na: env. cebin.cz Práce s veřejností a místní agenda 21. Praha: MŽP ČR, 1998 Dostupné na: env.cebin.cz Implementace Rámcová směrnice EU pro vodní politiku v České republice. Praha: MŽP ČR, 2004 Dostupné na: env.cz

Doporučená literatura:

Agroenvironmentální programy České republiky. Praha: MŽP ČR, 2004 Dostupné na: env.cz Zpráva o životním prostředí České republiky v r. 2006. Praha: MŽP ČR, 2007 Dostupné na: env. cz Mrázek, P., Kotoulová, Z., Černík, B. Systém nakládání s odpady v obci. Praha: MŽP ČR, 1998 Kotoulová, Z., VÁŇA, Jaroslav. Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem. Dostupné na: env.cebin.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvahy o novém rozvojovém modelu Evropského společenství 2. Plánovací nástroje 3. Ekonomické nástroje 4. Nástroje pro sběr a zpracování informací 5. Komunikační nástroje 6. Regulační nástroje 7. Územní plánování jako nástroj ochrany životního prostředí 8. Ekologická stabilita a územní systémy ekologické stability,NATURA 2000

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  21 2
        Zkouška Zkouška 55  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní