118-0335/02 – Regionální analýza a programování (RAP)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí základních systémových a metodických aspektů regionálních analýz a prognóz, metod a postupů jejich vypracování, podoby a vypovídací schopnosti analýz a prognóz pro rozhodování a prognostickou praxi. Seznámení studentů s programováním jako klíčové součásti strategického řízení a možnostmi jeho praktického uplatňování na evropské, celostátní, regionální a municipální úrovni ? při tvorbě regionální politiky, zpracování strategických a programových dokumentů apod..

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení studentů s problematikou předmětu tak, aby si osvojili smysl, cíle, základní postupy a metody ekonomické analýzy a prognózy s důrazem na regionální aspekty a regionální specifika a získali přehled o možnostech jejich praktického uplatňování při formování regionálních hospodářských politik, při zpracování strategických a programových dokumentů rozvoje regionů, zkoumání regionálních disparit, provádění meziregionálních a mezinárodních srovnáváních a pod.) Pozornost je proporcionálně věnována systémovým a metodickým aspektům ekonomických analýz, metodám a postupům jejich vypracování, jejich podobě a vypovídací schopnosti potřebnými pro ekonomické rozhodování a prognostickou praxi. Ve výkladu prognostické praxe je kladen důraz na pochopení teoretických a metodických základů prognózování, problémů spolehlivosti a vypovídací schopnosti prognóz, aspektů jejich zadávání a možností jejich praktického využívání. Součástí výuky je také zvládnutí vybraných analytických a prognostických metod často využívaných v ekonomické a manažerské praxi a seznámení studentů s významnými prognózami prováděnými v ČR i na mezinárodní úrovni, s regionálními prognózami OECD a s jejich využitím v hospodářské praxi.

Povinná literatura:

1. Jílek, J.: Metody mezinárodního srovnávání, VŠE, Praha 1996 2. Kol.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy, CODEX Bohemia, Praha 1998 3. Kutscherauer, A.: Makroekonomická analýza a prognóza (studijní texty), VŠB-TU, Ostrava 2000 4. Kutscherauer, A.: Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní učební texty), VŠB-TU, Ostrava 2001 5. Petrášek, F.: Základy hospodářské prognostiky, část I. VŠE, Praha 1994 6. Plchová, B.: Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, VŠE, Praha 1995 7. Souček, E., Blatná, D., Hindls, R.: Analýza hospodářské konjunktury. VŠE, Praha 1994 8. Spěváček, V.: Makroekonomická analýza a prognóza. VŠE, Praha 1999 9. Vincúr, P.: Základy makroekonomickej analýzy. KON-PRESS, Bratislava 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojetí a cíle ekonomické analýzy a prognózy. 2.Obsah a struktura ekonomické analýzy, základní analytické ukazatele. Statistika jako základní informační zdroj ekonomické analýzy. Národní účetnictví. 3.Analýza časových řad. Empirické konjunkturní analýzy, speciální konjunkturní šetření a zpracování výsledků těchto šetření. 4.Analýza výroby - význam a postavení procesu výroby, vývoj výroby ve vyspělých ekonomikách a v zemích, jež procházejí transformací ekonomiky, strukturální změny ve výrobě. 5.Ekonomická úroveň země, národohospodářská poptávka, vztah nabídky a poptávky, ekonomická rovnováha, inflace, státní rozpočet, měnový vývoj. 6.Zahraniční obchod a vnější rovnováha. Zaměstnanost a trh práce. 7.SWOT analýza 8.Prognostika jako nauka (teoretická východiska prognózování). Předmět prognostiky, terminologie, druhy prognóz a metody prognózování. 9.Prognostická praxe jako součást poznávací aktivity člověka. Informační hodnota prognostické praxe. 10.Logické hodnocení prognostické praxe. Základní typy predikcí, jejich logické hodnocení a pravdivostní ověřování (verifikace prognózy). 11.Prognostické metody a jejich klasifikace. Vybrané prognostické metody. 12.Prognózování vnějších ekonomických vztahů. Klasifikace metod, kombinace přístupů. Prognózování mezinárodního obchodu. 13.Významné současné komplexní modely prognózování vývoje světové ekonomiky. 14.Příklady analýz a prognóz (analýzy a prognózy vývoje ekonomiky ČR, mezinárodní komparativní analýzy, projekce OECD aj.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku