118-0337/01 – Institucionální přístup k regionálnímu rozvoji (IPRR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy institucionální ekonomie, ekonomie transakčních nákladů. Na tomto základě bude pozornost věnována teoriím a možným praktickým přístupům, které jsou inspirovány institucionálními přístupy. Seznámení s praxí fungování institucí, které ovlivňují regionální rozvoj a regionální politiku

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Ekonomie hlavního proudu se zabývá především působením „tvrdých“ faktorů na ekonomický rozvoj. S tímto aparátem se jen s obtížemi vyrovnává s objasněním takových jevů, jako jsou např. disparity v rozvoji států a menších územních celků. Institucionální ekonomie se snaží do zkoumání rozvoje zařadit i takové faktory, jako jsou právní řád, kultura v nejširším pojetí, tradice, historická zkušenost a další. Z tohoto přístupu vyplývá, že institucionální ekonomie se ve svých pracovních postupech silně dotýká i dalších vědních disciplin jako je právo, psychologie, historie, politologie a dalších. Její přístup pomáhá často vysvětlit jevy, které jsou ekonomii hlavního proudu nepostižitelné

Povinná literatura:

Mlčoch, L. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 2005 Sojka, M. Institucionalismus a nová institucionální ekonomie. Politická ekonomie 1999/4 North, D. C. Institucionální struktury a transformační procesy. Politická ekonomie, 1995/5 Žák, M; Vymětal, P. Instituce a výkonnost. Politická ekonomie, 2005/4

Doporučená literatura:

WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. a kol. Regionální rozvoj - Východiska regionálního rozvoje,regionální politika, teorie strategie a programování. Praha: LINDE, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. Rutten, R., Boekama, F. The Learning Region. Massatuttes (USA): Edward Elgar Publishing, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Hodnocení znalostí se ověřuje testem, ústní zkouškou a aktivní účastí při diskusích k problematice

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Seznámení se základními principy institucionální ekonomie - Instituce, transakce, transakční náklady - Institucionální přístupy k objasňování vzniků a vývoje regionálních rozdílů, vzniku inovací - Teorie výrobních okrsků, sítě kontaktů a regionální zakořenění - Teorie učících se regionů - Kritika teorií inspirovanými institucionální ekonomii - Praktické seznámení s působením institucí centrálních orgánů (včetně EU), regionálních orgánů, nevládních institucí, firem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní