118-0337/04 – Institucionální přístup k regionálnímu rozvoji (IPRR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy institucionální ekonomie, ekonomie transakčních nákladů. Na tomto základě bude pozornost věnována teoriím a možným praktickým přístupům, které jsou inspirovány institucionálními přístupy. Seznámení s praxí fungování institucí, které ovlivňují regionální rozvoj a regionální politiku

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Ekonomie hlavního proudu se zabývá především působením „tvrdých“ faktorů na ekonomický rozvoj. S tímto aparátem se jen s obtížemi vyrovnává s objasněním takových jevů, jako jsou např. disparity v rozvoji států a menších územních celků. Institucionální ekonomie se snaží do zkoumání rozvoje zařadit i takové faktory, jako jsou právní řád, kultura v nejširším pojetí, tradice, historická zkušenost a další. Z tohoto přístupu vyplývá, že institucionální ekonomie se ve svých pracovních postupech silně dotýká i dalších vědních disciplin jako je právo, psychologie, historie, politologie a dalších. Její přístup pomáhá často vysvětlit jevy, které jsou ekonomii hlavního proudu nepostižitelné

Povinná literatura:

Mlčoch, L. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 2005 Sojka, M. Institucionalismus a nová institucionální ekonomie. Politická ekonomie 1999/4 North, D. C. Institucionální struktury a transformační procesy. Politická ekonomie, 1995/5 Žák, M; Vymětal, P. Instituce a výkonnost. Politická ekonomie, 2005/4

Doporučená literatura:

WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. a kol. Regionální rozvoj - Východiska regionálního rozvoje,regionální politika, teorie strategie a programování. Praha: LINDE, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. Rutten, R., Boekama, F. The Learning Region. Massatuttes (USA): Edward Elgar Publishing, 2007

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Institucionální ekonomie, teoretická východiska, vývoj a formování názoru. Význam transformačních náhledů pro institucionální ekonomii, geneze institucí, instituce a ekonomický rozvoj. 2.Korporace jako forma organizace, jako struktura ovládání, úloha státu v neinstitucionální ekonomii. 3.Institucionální pohled na reálný socialismus, institucionální pohled na ekonomickou transformaci 4.Institucionální aspekty regionálního rozvoje, institucionální aspekt globalizace, moderní institucionální koncepce regionálního rozvoje, regionální institucionální problémy v tranzitivních ekonomikách. 5.Regionální rozvoj z pohledu krajských a místních orgánů, programování a spolupráce na úrovni NUTS 2 a NUTS 3, regionální konkurenceschopnost a regionální instituce, které ji ovlivňují, grantová schémata krajů, statistická služba a regionální statistika 6.Regionální politika a její institucionální zabezpečení v pohraničí, role orgánů u institucí v EU při rozvoji regionů, rozvoj lidských zdrojů a problematika financování z ESF, úlohy regionálních agentur. 7.Instituce v sociologii. Orientace, východiska, přístupy, problémové oblasti 8.Moderní instituce, ovlivňující ekonomický rozvoj, fungování vědecko-technologického parku, cestovní ruch a destinační management, organizace turistiky, propagace regionu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku