118-0339/04 – Demography (DEMOG)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course grants students basic knowledges of population reproduction. The main components of this process are natural increase and migration. Demographic studies present knowledges about population development and changes of the primary population structures (age composition, national and religion structure etc.). Student learns to use demographic indicators, gets acquainted with demographic situation in Czech Republic and in the world.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět demografie je určen všem zájemcům o odbornější poznávání demografických procesů. Poskytuje znalosti o populační reprodukci studujícím na vysokých školách nejen univerzitního směru, ale i organizacím různorodého aplikačního zaměření (např. pobočkám Českého statistického úřadu, pracovníkům na úrovni obecních, městských nebo okresních zastupitelství apod.). Studenti se seznámí s demografií jako vědním oborem, ověří si možnosti analytických postupů při práci s různorodými demosociálními ukazateli, kriticky posoudí úlohu vnějších vlivů na populační procesy a seznámí se s možnostmi populační teorie a politiky v celospolečenském systému. Konkrétními výsledky analýz vybraných jevů poslouží k získání reálné představy o stupni demografické rozvinutosti České republiky. Stěžejní kapitoly 3., 4. a 5. nabízejí zásadní poznatky o základních demografických strukturách a procesech, vysvětlují stav a vývoj reprodukčního chování našeho obyvatelstva. Analýzy na národní úrovni jsou v menším rozsahu doplněny o mezinárodní srovnání tak, aby základní demografické poznatky o trendech v naší společnosti našly přiměřenou odezvu při komparativních přístupech k okolnímu světovému demografickému prostředí.

Compulsory literature:

CALDWELL, J. C., CALDWELL, B. K., CALDWELL, P., MCDONALD, P. F., SCHINDLMAYR, T. (2006). Demographic Transition Theory. Dordrecht, The Netherlands: Springer

Recommended literature:

NEWEL, C. (1994). Methods and models in demography. Chichester: John Wiley & Sons.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Předmět je vyučován také pomocí interaktivního systému elektronického prostředí Moodle.

Other requirements

Active participation in seminars, preparation of materials, elaboration of seminar work in spreadsheet editor Excel by analysis of selected demographic process, active participation in lectures, credit test.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Place of Demography in the Understanding. 2. Demographic Events and the Approaches to their Recognition. 3. Basic Instruments of the Demographic Analyses. 4. Analytical Processes at the Study of the Demographic Reproduction. 5. Wider Conditionalities of the Population Development. 6. Demography of the World Countries.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 85 3
        zápočtový test Written test 50  50
        projekt ze cvičení Semestral project 35  35
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2012/2013 Summer