118-0340/01 – Speciální seminář (SPECSEM)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT637 Ing. Petra Daníšek Matušková
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získat podrobné poznatky o úloze a obsahu diplomové práce, vypracovat harmonogram postupu, vymezit problém k řešení v rámci daného tématu. Zpracovat první variantu obsahové náplně hlavních kapitol, koncept textu vybrané části a seznam povinné a doporučené literatury. Student bude schopen: - rozpoznat, uspořádat a propojit relevantní poznatky jednotlivých částí tématu, - provést rešerši a vybrat potřebnou literaturu, - identifikovat a navrhovat potřebné zdroje dat a metody ke zkoumání. Cílem kurzu je: - Učit se z možných témat k řešení, - Vybrat a formulovat téma diplomové práce, - Formulovat cíle diplomové práce, - Připravit osnovy diplomové práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Úvodní konzultace jsou věnované zásadám pro zpracovávání diplomové práce, upřesňování tématu a formulování problému k řešení. Navazující činnosti se zaměřují na zpracování rešerše literárních zdrojů, první verze struktury práce s návrhem orientačního obsahu, možných použitelných metod k vybranému zkoumání tématu a řešeného problému. Výstupem předmětu je zpracování a předložení struktury obsahu práce, jedné nejlépe teoretické části řešeného tématu a přehledu relevantní literatury.

Povinná literatura:

1. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 959 s. ISBN 80-248-1117-0. 2. Zásady pro vypracování diplomové a bakalářské práce. Směrnice děkanky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. 3. Pedagogem doporučená literatura podle zaměření práce.

Doporučená literatura:

1. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 2. Příspěvky z kongresů ERSA. Dostupný na WWW: http://www.ersa.org/.14. Příspěvky z kongresů ERSA. Dostupný na WWW: http://www.ersa.org/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Představování a rozpracování zadaných úkolů při konzultacích.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podle svého zájmu a řešeného tématu se studenti mohou podílet na činnosti katedry nebo si zařídit konzultační hodiny s vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jsou studovány, diskutovány a řešeny problémy týkající se diplomové práce. 1. Úloha a obsahu diplomové práce a role studenta. 2. Upřesňování tématu práce podle navrhovaného problému k řešení. 3. Tvorba struktury obsahu práce s tématem. 4. Rešerše potřebné literatury a výběr zdrojů dat a informací. 5. Vymezení problému řešení, cíle případně hypotézy. 6. Volba metod pro zkoumání, analýzu a syntézu. 7. Zpravování jedné části tématu případně příprava potřebného šetření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.