118-0341/02 – Regionální rozvoj (REG ROZ)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlovat komplexnost regionálního rozvoje zjednodušenými redukcemi příslušných předpokladů a zjednodušení v rozličných modelech růstu a rozvoje. Zhodnotit dopady vyvolané regionálními rozdíly vybraných faktorů u prostorových procesů v regionu i mezi nimi. Kategorizovat krátkodobé reakce změn a přizpůsobovací procesy v dlouhém období rozvoje regionů. Interpretovat domestikované příklady a zkušenosti českých a světových reálií na centrální, regionální a místní úrovni.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Poznat teoretické i praktické aspekty rozvoje regionu v průběhu času. Faktory lokalizačního chování subjektů a vlivů lokalit na prostorové struktury (z předmětu Regionální ekonomika) se studují ve vzájemných souvislostech. Na determinanty rozvoje navazuje poptávkově orientované modely, neoklasické vyrovnávání růstu, teorie polarizace a nové teorie růstu. Nakonec se studují inovační koncepce, sítě a dopady flexibility na regionální rozvoj.

Povinná literatura:

1. BUČEK, M.; REHÁK, Š.; TVRDOŇ, J. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava: lura Edition, s.r.o., 2010. 269 s. ISBN 978-80-8078-362-4. 2. MAIER, G. A F. TÖDTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, 1998. 314 s. ISBN 80-8044-049-2. (s. 13-210) 3. SUCHÁČEK, J. Transformace v České republice z institucionálně-regionální perspektivy, Praha: NÚJH, 151 s., ISBN 978-80-86729-90-9.

Doporučená literatura:

1. BLAŽEK, J. a D. UHLÍŘ Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. 2. HUDEC, O., N. URBANČÍKOVÁ, P. DŽUPKA, M. ŠEBOVÁ, D. KLIMKOVSKÝ, L. SUCHÁNY a T. ŽELINSKÝ. Podoby regionálního a miestného rozvoja. Košice: Ekonomická fakulta, TU Košice, 2009. ISBN 978-80-553-0117-4. 3. LACKO, R. Náčrt vývinu priestorvej ekonomiky. Teória a prax kapitalistických krajín. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1969. 271 s. 4. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-česká slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 960 s. ISBN 80-248-1117-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zapojení se do diskuse formou sdělování znalostí a prezentace vybraných pojmům regionálního rozvoje.

E-learning

Další požadavky na studenta

Výběr a studium příspěvku z kongresu ERSA.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Rozdílnost a podobnost regionálních struktur. Změny prostorových struktur a jejich funkcí v průběhu času. Staré průmyslové regiony a rozvojové regiony. 2. Region a regionaloizace. Supra-, sub- a trans-nacionální regiony. Společné znaky a kriteria homogenity a funkčnosti regionů. 3. Regionální rozvoj a jeho determinanty. Rozvoj a hospodářský růst. Magický pětiúhelník rozvoje. Regionální rozvojový proces, jeho základní ekonomické souvislosti a produkční funkce. 4. Poptávkově orientované koncepce regionálního rozvoje. Teorie exportní báze. Exportní multiplikační efekt a regionální důchod. 5. Regionální input-output analýza. Popis struktury a vztahů poptávky a nabídky v IO-tabulce. Primární, sekundární a celkové hospodářské efekty jednoho regionu. 6. Aplikace IO-modelu na dva typy regionů. Struktura multi- a interregionálního IO-modelu. Stabilizační mechanismy IO-modelu. 7. Neoklasický přístup k regionálnímu rozvoji. Úloha akumulace kapitálu jednoho uzavřeného regionu. Vyrovnávání růstu regionu prostřednictvím přesunu faktorů a interregionálního obchodu. 8. Koncepce divergentního vývoje v regionu. Základní znaky teorie polarizace. Koncepce pólů růstů. Model centrum-periferie. 9. „Nové teorie růstu“ a regionální rozvoj. Růstové aspekty technického pokroku. Základní znaky a regionální důsledky nejdůležitějších koncepcí „nové teorie růstu“. 10. Inovační koncepce růstu. Inovace, inovační procesy a síťové vztahy. Faktory regionálních rozdílů v inovacích: charakter regionální prostředí, podnikových struktur, funkcí a podnikatelských strategií. 11. Regionální hospodářský rozvoj v globálních souvislostech. Regionální specifika regulační teorie (režimy akumulace a sociální regulace). Regionální projevy vývoje konkurenční hospodářství. Flexibilní specializace v „industrial districts“. Empirické pozorování inovací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 25 3
                Projekt Projekt 30  18 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  7 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 35 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.