118-0343/02 – Regionální a městský marketing (Regmark)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT637 Ing. Petra Daníšek Matušková
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete schopni: * vysvětlit specifika městského a regionálního marketingu * diskutovat vznik, vývoj a současné uplatnění této disciplíny * analyzovat teritoriální marketing v praxi * identifikovat nástroje, metody a přístupy pro teritoriální marketing typické * popsat postavení teritoriálního marketingu v rámci územního rozvoje

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s úlohou a významem regionálního a městského marketingu pro územní rozvoj. Budou zde analyzovány důvody vzniku a rozšíření tohoto v současnosti se nesmírně dynamicky vyvíjejícího oboru. Pozornost bude věnována také prvkům a procesům, které náleží do regionálního a městského marketingu. Vedle teoretických aspektů a souvislostí marketingu regionů a měst nebude opomenuto ani jeho praktické uplatnění, protože to se postupně stává neoddělitelnou součástí řízení měst a regionů.

Povinná literatura:

1. Rumpel, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská univerzita. 2002. 2. Janečková, L., Vaštíková, M. Marketing měst a obcí. Grada Publishing. 1999. 3. Malinovský, J., Kutscherauer, A., Sucháček, J. Management regionů a obcí. VŠB-TU. RCCV. 2003.

Doporučená literatura:

1. Payne, A. Marketing služeb. Grada Publishing. 1996. 2. Ježek, J. Městský marketing - očekávání a realita. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatné studium doporučené literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Základní vymezení městského a regionálního marketingu. Cíle, úkoly, typy a principy městského a regionálního (M a R) marketingu. 2. Specifika M a R marketingu. Od tradičního marketingu k jeho teritoriální modifikaci. 3. Obecná východiska M a R marketingu. Fáze procesu a charakteristické rysy M a R marketingu. Financování, institucionální a organizační formy M a R marketingu. 4. Geneze hlavních proudů M a R marketingu. Vznik a vývoj M a R marketingu ve vyspělých zemích. Od fordismu k postfordismu. 5. Vznik a vývoj M a R marketingu v tranzitivních zemích. Specifika a odlišnosti od vyspělých zemí. Rámec aplikace M a R marketingu v ČR. 6. Identifikace marketingového prostředí měst a regionů. Vnější a vnitřní prostředí měst a regionů. Informační rámec, získávání údajů, jejich analýza, zpracování a interpretace. 7. Hledání postavení měst a regionů v konkurenčním prostředí. Tržní postavení (positioning). Segmentace a cílové skupiny. 8. Aplikace marketingového mixu. Vymezení produktu měst a regionů. Kvalita produktu měst a regionů. Úloha cen, distribuce a materiálního prostředí. Význam komunikačního mixu, lidských zdrojů, procesů a partnerství. 9. Média a města a regiony. Vliv celostátních a regionálních medií na život a image měst a regionů. 10. Metody a techniky marketingu M a R. Metody, techniky, modely a praktické postupy marketingu M a R. Socioekonomický rámec používaných metod. 11. Komplexní teritoriální marketing. Základní elementy a charakteristické rysy. 12. Implementace marketingu M a R. Strategie rozvoje měst a regionů a úloha marketingu M a R. 13. Případové studie a praxe marketingu M a R.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Semestrální projekt 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní