118-0343/04 – Regionální a městský marketing (Regmark)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete schopni: * vysvětlit specifika městského a regionálního marketingu * diskutovat vznik, vývoj a současné uplatnění této disciplíny * analyzovat teritoriální marketing v praxi * identifikovat nástroje, metody a přístupy pro teritoriální marketing typické * popsat postavení teritoriálního marketingu v rámci územního rozvoje

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s úlohou a významem regionálního a městského marketingu pro územní rozvoj. Budou zde analyzovány důvody vzniku a rozšíření tohoto v současnosti se nesmírně dynamicky vyvíjejícího oboru. Pozornost bude věnována také prvkům a procesům, které náleží do regionálního a městského marketingu. Vedle teoretických aspektů a souvislostí marketingu regionů a měst nebude opomenuto ani jeho praktické uplatnění, protože to se postupně stává neoddělitelnou součástí řízení měst a regionů.

Povinná literatura:

1. Rumpel, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská univerzita. 2002. 2. Janečková, L., Vaštíková, M. Marketing měst a obcí. Grada Publishing. 1999. 3. Malinovský, J., Kutscherauer, A., Sucháček, J. Management regionů a obcí. VŠB-TU. RCCV. 2003.

Doporučená literatura:

1. Payne, A. Marketing služeb. Grada Publishing. 1996. 2. Ježek, J. Městský marketing - očekávání a realita. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Udělení zápočtu na základě odevzdání, prezentace a obhájení seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní vymezení městského a regionálního marketingu - cíle, úkoly, typy a principy městského a regionálního (M a R) marketingu, specifika M a R marketingu, od tradičního marketingu k jeho teritoriální modifikaci. 2. Obecná východiska M a R marketingu - fáze procesu a charakteristické rysy M a R marketingu, financování, institucionální a organizační formy M a R marketingu. 3. Geneze hlavních proudů M a R marketingu - vznik a vývoj M a R marketingu ve vyspělých zemích, od fordismu k postfordismu. 4. Vznik a vývoj M a R marketingu v post-transformačních zemích - specifika a odlišnosti od vyspělých zemí, rámec aplikace M a R marketingu v ČR. 5. Identifikace marketingového prostředí měst a regionů - vnější a vnitřní prostředí měst a regionů, informační rámec, získávání údajů, jejich analýza, zpracování a interpretace. 6. Hledání postavení měst a regionů v konkurenčním prostředí - tržní postavení (positioning), segmentace a cílové skupiny. 7. Aplikace marketingového mixu - vymezení produktu měst a regionů, kvalita produktu měst a regionů, úloha cen, distribuce a materiálního prostředí, význam komunikačního mixu, lidských zdrojů, procesů a partnerství. 8. Média a města a regiony - vliv celostátních a regionálních medií na život a image měst a regionů. 9. Metody a techniky marketingu M a R - metody, techniky, modely a praktické postupy marketingu M a R, socioekonomický rámec používaných metod. 10. Implementace marketingu M a R - Strategie rozvoje měst a regionů a úloha marketingu M a R, směrem ke komplexnímu teritoriálnímu marketingu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku