118-0344/01 – Environmentální management v EU (EUMAN)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: - definovat předmět, cíle a principy environmentální politiky, - zvolit odpovídající typ environmentálního indikátoru pro integraci environmentálních aspektů do ostatních politik, - interpretovat hlavní výsledky v rozvoji mezinárodní environmentální politiky, - demonstrovat stručně historii environmentálních akčních programů EU, - shrnout prioritní oblasti, cíle a strategické přístupy 6.environmentálního akčního programu ES "Prostředí 2010: Naše budoucnost, Naše volba".

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií vývoje strategických cílů a nástrojů environmentální politiky EU v kontextu formování mezinárodní environmentální politiky. Studenti získají poznatky o legislativním rámci environmentálního řízení směrem k udržitelnému rozvoji, základních principech a nástrojích uplatňovaných jak v mezinárodním měřítku, tak zejména v rámci EU. Seznámí se s dosaženými výsledky a hlavními směry prohlubování strategie a nástrojů pro dosažení environmentálních cílů v příštím období.

Povinná literatura:

1.DRASTICHOVÁ Magdaléna a Marcella ŠIMÍČKOVÁ. Výukové moduly: Environmentální politika; Mezinárodní environmentální politika; Environmentální management v EU. Inkubátor regionálních specialistů aneb inovace univerzitních regionálních studií CZ.1.07/2.2.00/15.0116. Ostrava, 2011. 2.EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru A Výboru regionů. Akční program Společenství pro životní prostředí – závěrečné hodnocení. KOM(2010) 2020 v konečném znění. V Bruselu dne 31. 8. 2011. Dostupné z www: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0531:FIN:CS:PDF 3.EUROSTAT and EUROPEAN COMMISSION. Sustainable Development in the European Union. 2011 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. ISBN 978-92-79-18516-8.

Doporučená literatura:

1. BOLLA, V., G. LOCK and M. POPOVA. Is the EU on a Sustainable Development Path? Highlights of the 2011 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Eurostat: Statistic in focus, 58/2011. ISSN 1977-0316. 2. UN. Millennium Development Goal 8. The Global Partnership for Development at a Critical Juncture. MDG Gap Task Force Report 2010. New York: United Nation, 2010. 80 s. ISBN 978-92-1-101224-8. 3. UNEP. State of the environment and contribution of the United Nations Environment Programme to meeting substantive environmental challenges. Report of the Executive Direktor. UNEP/GC.26/4, 2010. Dostupné z www: http://www.unep.org UNEP. Keeping Track of Our Changing Environment. From Rio to Rio+20 (1992-2012) (DEW/1234/NA). OECD, 2011. 99 s. ISBN: 978-92-807-3190-3. Dostupné z www: http://www.unep.org UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, UNEP, 2011. 44 s. Dostupné z www: http://www.unep.org/greeneconomy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní otázky k probraným tématům v rámci cvičení písemný test

E-learning

není využit

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - současné environmentální problémy a jejich rozměr - příčiny a důsledky 2. Úloha environmentální politiky a proces její tvorby Politika, její funkce, politický cyklus 3. Cíle, principy a nástroje environmentální politiky a jejich vývoj Environmentální indikátory, jejich funkce a klasifikace 4. Vznik a vývoj mezinárodní environmentální politiky /MEP/ Základní nástroje mezinárodní environmentální politiky a jejich rozvoj Formování mezinárodní environmentální politiky v 70tých a 80tých letech 5. Vývoj mezinárodní environmentální politiky v 90tých letech a po roce 2000 Konference OSN k udržitelnému rozvoji v Rio de Janiero a prohlubování MEP Summit k miléniu, Konference k udržitelném rozvoji - Johannesburg 2002 6. Mezinárodní environmentální režimy 7. Počátky formování environmentální politiky v EU Specifika formování environmentální politiky EU a jeho legislativních základů 8. Vývoj environmentální politiky EU v období do roku 1992 Pátý environmentální akční program a jeho revize - Cardiffský proces, kompletace Lisabonské strategie EU 9. Strategie udržitelného rozvoje EU, a obnovená strategie 10. 6.EAP - Environment 2010 : „Naše budoucnost , naše volba" - prioritní oblasti, strategické přístupy 11. Hodnocení vývoje EP EU a dosažených výsledků do roku 2010 Vývoj integrace cílů environmentální politiky do ostatních politik EU 12. Mezinárodní iniciativy a mezinárodní závazky EU a jejich plnění

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku