118-0344/02 – Environmentální management v EU (EUMAN)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětuIng. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: - definovat předmět, cíle a principy environmentální politiky, - zvolit odpovídající typ environmentálního indikátoru pro integraci environmentálních aspektů do ostatních politik, - interpretovat hlavní výsledky v rozvoji mezinárodní environmentální politiky, - demonstrovat stručně historii environmentálních akčních programů EU, - shrnout prioritní oblasti, cíle a strategické přístupy 6.environmentálního akčního programu ES "Prostředí 2010: Naše budoucnost, Naše volba".

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií vývoje strategických cílů a nástrojů environmentální politiky EU v kontextu formování mezinárodní environmentální politiky. Studenti získají poznatky o legislativním rámci environmentálního řízení směrem k udržitelnému rozvoji, základních principech a nástrojích uplatňovaných jak v mezinárodním měřítku, tak zejména v rámci EU. Seznámí se s dosaženými výsledky a hlavními směry prohlubování strategie a nástrojů pro dosažení environmentálních cílů v příštím období.

Povinná literatura:

1.DRASTICHOVÁ Magdaléna a Marcella ŠIMÍČKOVÁ. Výukové moduly: Environmentální politika; Mezinárodní environmentální politika; Environmentální management v EU. Inkubátor regionálních specialistů aneb inovace univerzitních regionálních studií CZ.1.07/2.2.00/15.0116. Ostrava, 2011. 2.EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru A Výboru regionů. Akční program Společenství pro životní prostředí – závěrečné hodnocení. KOM(2010) 2020 v konečném znění. V Bruselu dne 31. 8. 2011. Dostupné z www: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0531:FIN:CS:PDF 3.EUROSTAT and EUROPEAN COMMISSION. Sustainable Development in the European Union. 2011 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. ISBN 978-92-79-18516-8.

Doporučená literatura:

1. BOLLA, V., G. LOCK and M. POPOVA. Is the EU on a Sustainable Development Path? Highlights of the 2011 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Eurostat: Statistic in focus, 58/2011. ISSN 1977-0316. 2. UN. Millennium Development Goal 8. The Global Partnership for Development at a Critical Juncture. MDG Gap Task Force Report 2010. New York: United Nation, 2010. 80 s. ISBN 978-92-1-101224-8. 3. UNEP. State of the environment and contribution of the United Nations Environment Programme to meeting substantive environmental challenges. Report of the Executive Direktor. UNEP/GC.26/4, 2010. Dostupné z www: http://www.unep.org UNEP. Keeping Track of Our Changing Environment. From Rio to Rio+20 (1992-2012) (DEW/1234/NA). OECD, 2011. 99 s. ISBN: 978-92-807-3190-3. Dostupné z www: http://www.unep.org UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, UNEP, 2011. 44 s. Dostupné z www: http://www.unep.org/greeneconomy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test /2/

E-learning

není využit

Další požadavky na studenta

studium doplňkových textů k aktuálnímu vývoji

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - současné environmentální problémy a jejich rozměr - příčiny a důsledky 2. Úloha environmentální politiky a proces její tvorby Politika, její funkce, politický cyklus 3. Cíle, principy a nástroje environmentální politiky a jejich vývoj Environmentální indikátory, jejich funkce a klasifikace 4. Vznik a vývoj mezinárodní environmentální politiky /MEP/ Základní nástroje mezinárodní environmentální politiky a jejich rozvoj Formování mezinárodní environmentální politiky v 70tých a 80tých letech 5. Vývoj mezinárodní environmentální politiky v 90tých letech a po roce 2000 Konference OSN k udržitelnému rozvoji v Rio de Janiero a prohlubování MEP Summit k miléniu, Konference k udržitelném rozvoji - Johannesburg 2002 6. Mezinárodní environmentální režimy 7. Počátky formování environmentální politiky v EU Specifika formování environmentální politiky EU a jeho legislativních základů 8. Vývoj environmentální politiky EU v období do roku 1992 Pátý environmentální akční program a jeho revize - Cardiffský proces, kompletace Lisabonské strategie EU 9. Strategie udržitelného rozvoje EU, a obnovená strategie 10. 6.EAP - Environment 2010 : „Naše budoucnost , naše volba" - prioritní oblasti, strategické přístupy 11. Hodnocení vývoje EP EU a dosažených výsledků do roku 2010 Vývoj integrace cílů environmentální politiky do ostatních politik EU 12. Mezinárodní iniciativy a mezinárodní závazky EU a jejich plnění 13. Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  17
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku