118-0345/02 – Regionální politika (REG POL)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT637 Ing. Petra Daníšek Matušková
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V průběhu studia tohoto předmětu představenými teoretickými přístupy a prezentovanými zkušenosti z empirických studií a konkrétních příkladů získat poznatky o cílech a strategických koncepcích, o objektech a typech ekonomických nástrojů a o veřejno-správních a manažerských institucích uskutečňující regionálně-politické aktivity na regionální, národní a unijní úrovni. Vybavit posluchače schopností: Kategorizovat a formulovat argumenty pro uplatnění aktuálních přístupů k regionální politice. Modifikovat a sestavovat starší stále platné a nové objekty inovací a kreativity regionální politiky. Navrhovat a tvořit typy problémových a konkurenceschopných teritorií (regionů). Generalizovat a vymýšlet hlavní části strategického postupu pro konkrétní situace. Vysvětlovat a sestavit úlohy konkrétních institucí v regionální politice. Plánovat, integrovat a řídit další nutné kroky v programování regionální politiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

K naplnění poznatků o problematice politicko-institucionálních přístupů a mechanismů regionální politiky se formou přednášek rozvádí relevantní pojmy a definice k ozřejmění objektů, metod a ekonomických procesů této politiky, systematizují se obecné koncepce přístupů a nástroje z hlediska jejich pozitivních a negativních dopadů na cílové aktéry anebo rozvojových předpokladů regionů a vysvětlují se hlavní politicko-manažerské role a úkoly vybraných institucí regionální politiky České republiky a Evropské unie. Semináře umožňují formou diskuse ověřovat si interpretaci obecných pojmů získaných z literatury a interpretace zkušeností podaných externími odborníky z praxe. Samostatným seminárním výstupem je prezentace jednoho anglickému příspěvku vybraného z kongresů ERSA.

Povinná literatura:

1. BUČEK, M., Š. REHÁK a J. TVRDOŇ. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava: lura Edition, s.r.o., 2010. 269 s. ISBN 978-80-8078-362-4. s 115-227. 2. MAIER, G. a F. TÖDTLING. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: ELITA, 1998. ISBN 80-8044-049-2. Str. 211–238. 3. MALINOVSKÝ, J. a J. SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 959 s. ISBN 80-248-1117-0.

Doporučená literatura:

1. BLAŽEK, J. a D. UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. Str. 156-176. 2. DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. s. 11-43, 45-57, 65-72. ISBN 80-7261-021-X. 3. HUČKA, M. Strukturální politika a její regionalizace. Ostrava: repronis, 2001. ISBN 80-86122-90-5. s. 50-61 RP ČR, s. 65-78. 4. HUDEC, O., N. URBANČÍKOVÁ, P. DŽUPKA, M. ŠEBOVÁ, D. KLIMKOVSKÝ, L. SUCHÁNY a T. ŽELINSKÝ. Podoby regionálního a miestného rozvoja. Košice: Ekonomická fakulta, TU Košice, 2009. ISBN 978-80-553-0117-4. 5. KUTSCHERAUER, Alois, Renáta VÁCLAVKOVÁ, Jan MALINOVSKÝ a kol. Komplementární přístupy k podpoře regionálního a municipálního rozvoje. Ostrava: VŠB – technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3285-2. 6. WOKOUN, R., J. MALINOVSKÝ, M. DAMBORSKÝ, J. BLAŽEK a kol. Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programovaní. Praha: LINDE PRAHA, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. 7. WOKOUN R. Česká regionální politika v období vstupu do EU. Praha: VŠE v Praze, fakulta národohospodářská, 2003. ISBN 80-245-0517-7. Další zdroje: 8. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborné zapojení do diskuse k prezentovaným příspěvkům a dalším tématům.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace příspěvku z kongresů ERSA a utvoření úsudku a závěrů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Východiska regionální politiky (RP): - Pojem region v teoriích a v praxi, skupiny aktérů v prostoru. - Procesy splývání hlavních cílů, změny v provádění a pilíře strategie RP. 2. Vymezení a ekonomické argumenty používání RP - Definice: obecná, česká, britská, rakouská a jejich zhodnocení. - Zdůvodnění regionálně-politických zásahů (ekonomické, sociální a ekologické). 3. Koncepce strategií RP: východiska, předpoklady a praktické využití - Strategie orientovaná na mobilitu: Neoklasický přístup a keynesiánský přístup:. - Endogenní strategie: Technologická a inovační orientace. - Koncepce „učících se regionů“ a „utváření místa“ (podle Glaser). - Selektivnost v RP: Konkurenceschopná a pojišťovací. 4. Regionální ekonomické intervence - Klasické, věcné členění (podle Vanhove, Klaassen) . - Podle druhu vlivu, cílových adresátů a typu činnosti (podle Maier, Tödtling) - Regionální programy: v rámci RP a odvětvových politik v ČR. 5. Institucionální zajištění regionální politiky v ČR: národní a regionální - Programové regionální dokumenty: EU a ČR: výčet, obsah a úloha. - Sedm principů pravidla RP: jejich účinnost při rozvoji. 6. Objekty regionálních intervencí - Inovace, klastry, role měst v regionu, destinační management - Přímé zahraniční investice, IKT a marketing v regionální politice. - Regionální aspekty jistých změn a nové přístupy k managementu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2006/2007 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21 2
        Zkouška Zkouška 60  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní