118-0345/03 – Regionální politika (REG POL)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V průběhu studia tohoto předmětu představenými teoretickými přístupy a prezentovanými zkušenosti z empirických studií a konkrétních příkladů získat poznatky o cílech a strategických koncepcích, o objektech a typech ekonomických nástrojů a o veřejno-správních a manažerských institucích uskutečňující regionálně-politické aktivity na regionální, národní a unijní úrovni. Vybavit posluchače schopností: Kategorizovat a formulovat argumenty pro uplatnění aktuálních přístupů k regionální politice. Modifikovat a sestavovat starší stále platné a nové objekty inovací a kreativity regionální politiky. Navrhovat a tvořit typy problémových a konkurenceschopných teritorií (regionů). Generalizovat a vymýšlet hlavní části strategického postupu pro konkrétní situace. Vysvětlovat a sestavit úlohy konkrétních institucí v regionální politice. Plánovat, integrovat a řídit další nutné kroky v programování regionální politiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

K naplnění poznatků o problematice politicko-institucionálních přístupů a mechanismů regionální politiky se formou přednášek rozvádí relevantní pojmy a definice k ozřejmění objektů, metod a ekonomických procesů této politiky, systematizují se obecné koncepce přístupů a nástroje z hlediska jejich pozitivních a negativních dopadů na cílové aktéry anebo rozvojových předpokladů regionů a vysvětlují se hlavní politicko-manažerské role a úkoly vybraných institucí regionální politiky České republiky a Evropské unie. Semináře umožňují formou diskuse ověřovat si interpretaci obecných pojmů získaných z literatury a interpretace zkušeností podaných externími odborníky z praxe. Samostatným seminárním výstupem je prezentace jednoho anglickému příspěvku vybraného z kongresů ERSA.

Povinná literatura:

1. BUČEK, M., Š. REHÁK a J. TVRDOŇ. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava: lura Edition, s.r.o., 2010. 269 s. ISBN 978-80-8078-362-4. s 115-227. 2. MAIER, G. a F. TÖDTLING. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: ELITA, 1998. ISBN 80-8044-049-2. Str. 211–238. 3. MALINOVSKÝ, J. a J. SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 959 s. ISBN 80-248-1117-0.

Doporučená literatura:

1. BLAŽEK, J. a D. UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. Str. 156-176. 2. DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. s. 11-43, 45-57, 65-72. ISBN 80-7261-021-X. 3. HUČKA, M. Strukturální politika a její regionalizace. Ostrava: repronis, 2001. ISBN 80-86122-90-5. s. 50-61 RP ČR, s. 65-78. 4. HUDEC, O., N. URBANČÍKOVÁ, P. DŽUPKA, M. ŠEBOVÁ, D. KLIMKOVSKÝ, L. SUCHÁNY a T. ŽELINSKÝ. Podoby regionálního a miestného rozvoja. Košice: Ekonomická fakulta, TU Košice, 2009. ISBN 978-80-553-0117-4. 5. KUTSCHERAUER, Alois, Renáta VÁCLAVKOVÁ, Jan MALINOVSKÝ a kol. Komplementární přístupy k podpoře regionálního a municipálního rozvoje. Ostrava: VŠB – technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3285-2. 6. WOKOUN, R., J. MALINOVSKÝ, M. DAMBORSKÝ, J. BLAŽEK a kol. Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programovaní. Praha: LINDE PRAHA, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. 7. WOKOUN R. Česká regionální politika v období vstupu do EU. Praha: VŠE v Praze, fakulta národohospodářská, 2003. ISBN 80-245-0517-7. Další zdroje: 8. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborné zapojení do diskuse k prezentovaným příspěvkům a dalším tématům.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace příspěvku z kongresů ERSA a utvoření úsudku a závěrů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Východiska regionální politiky (RP): - Pojem region v teoriích a v praxi, skupiny aktérů v prostoru. - Procesy splývání hlavních cílů, změny v provádění a pilíře strategie RP. 2. Vymezení a ekonomické argumenty používání RP - Definice: obecná, česká, britská, rakouská a jejich zhodnocení. - Zdůvodnění regionálně-politických zásahů (ekonomické, sociální a ekologické). 3. Koncepce strategií RP: východiska, předpoklady a praktické využití - Strategie orientovaná na mobilitu: Neoklasický přístup a keynesiánský přístup:. - Endogenní strategie: Technologická a inovační orientace. - Koncepce „učících se regionů“ a „utváření místa“ (podle Glaser). - Selektivnost v RP: Konkurenceschopná a pojišťovací. 4. Regionální ekonomické intervence - Klasické, věcné členění (podle Vanhove, Klaassen) . - Podle druhu vlivu, cílových adresátů a typu činnosti (podle Maier, Tödtling) - Regionální programy: v rámci RP a odvětvových politik v ČR. 5. Institucionální zajištění regionální politiky v ČR: národní a regionální - Programové regionální dokumenty: EU a ČR: výčet, obsah a úloha. - Sedm principů pravidla RP: jejich účinnost při rozvoji. 6. Objekty regionálních intervencí - Inovace, klastry, role měst v regionu, destinační management - Přímé zahraniční investice, IKT a marketing v regionální politice. - Regionální aspekty jistých změn a nové přístupy k managementu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku