118-0346/01 – Date Analysis in Regional Science (VOSA)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. PhDr. Jan Keller, CSc.Subject version guarantorprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KEL01 prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Účelem předmětu je seznámit studenty, kteří neprošli speciálním kurzem sociologie, s některými tématy sociologické teorie a výzkumů. Výběr témat je činěn s ohledem na primárně ekonomickou a environmentální orientaci studentů. Vybraná témata jsou zasazena do širších souvislostí problémů současné společnosti, tak jak k nim dochází na přechodu od tzv. organizované modernity ke společnosti síťově uspořádané.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Keller, J.: Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON 2006. Keller, J.: Teorie modernizace. Praha: SLON 2007. Keller, J.: Soumrak sociálního státu. Praha: SLON 2005. Keller, J.: Sociologie organizace a byrokracie. Praha: SLON 2007. Keller, J.: Vzestup a pád středních vrstev. Praha.SLON 2000. Keller, J.: Tvrdý ,L.: Společnost vzdělání?. Praha:SLON 2008 Lipovetsky, G.: Paradoxní štěstí. Praha 2007. Beck, U.: Riziková společnost. Praha: SLON 2004.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu v anglickém jazyce

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner