118-0348/01 – Sociální aspekty regionálního rozvoje B (SARRB)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA237 Ing. Jiří Adamovský
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
KRP0012 Mgr. Martina Melárová
HOL466 Ing. Lucie Rýcová
STA0109 Mgr. Martina Stachoňová
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni: * diskutovat typické rysy současných společenských vývojových procesů s teritoriálními konotacemi * identifikovat principy trvale udržitelného rozvoje * vysvětlit význam kreativního a kultrního průmyslu v současném vývoji * vysvělit současné fragmentační a integrační procesy v rozdílných teritoriích

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

1. Sociální vědy a prostor • sociologie – opakování, současná dimenze sociologie • časoprostorová komprese, distanciace • technologická společnost • globalizace, glokalizace • restrukturalizační a transformační procesy • regionální disparity 2. Metody a přístupy k uchopení současných prostorových procesů • sémantický diferenciál různé druhy interview 3. Kreativní a kulturní průmysl * teoretická východiska * význam, uplatnění, udržitelnost 4. Problematika veřejného prostoru • udržitelný rozvoj v bydlení a zástavbě měst • životní prostředí v sídlech • architektura krajiny a rekreace 5. Působnost organizací činných ve veřejném životě, veřejné projekty s vlivem na regionální rozvoj • projekty na úrovních EU, ČR, kraje, města • aktuální strategické projekty, vývoj, trendy 6. Prostorová identita • mentální mapy • význam hranic • změny ve společnosti – snižování významu fyzických a mentálních hranic • samospráva a regionální rozvoj 7.Trvale udržitelný rozvoj • pilíře,význam, důležitost,diferenciace, historický kontext, vývoj • institucionální klima a prostředí • klíčové faktory životní úrovně • alternativní přístupy – Gaia, noosféra

Povinná literatura:

FREY, B., STUTZER, A.2002. Happiness and Economics. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002. ISBN 0-6-91-06998-0. GOTTDIENER, M., HUTCHINSON, R. The New Urban Sociology. McGraw- Hill 2000. ISBN: 0-07-289180-7. GIDDENS, A.Sociologie, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4. HARVEY, D. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell Publ. Inc. 1990. 412 s. ISBN: 0-631-16292-5. KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON 1997. ISBN 80-85850-25-7. MACHONIN, P., MLČOCH, L., SOJKA, M. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989. Karolinum, Praha. 2000, 273 s. ISBN 80-246-0119-2.

Doporučená literatura:

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. CASTELLS, M. Power of Identity. Oxford: Blackwell Publ. Inc. 2003. 412 s. ISBN: 1405107138. FLORIDA, R. Who´s your city? How the Creative Economy Is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. New York: Basic Books, 2008, 374 s. ISBN 978-0-465-01809-3. HAMPL, M. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: UK, 1996. 394 s. ISBN 80-86746-02-X. HENDL , J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2. HUDEČKOVÁ, H., LOŠŤÁK, M. Sociologie I. Úvod do sociologie a sociologie venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 2000. ISBN 80-213-0592-4. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. 1. vyd. VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006. 1 000 s. ISBN 80-248-1117-0. MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. Karolinum, Praha. 1996, 124 s. ISBN 80-7184-270-2. MUSIL, J. Sociologie soudobého města. Praha : Svoboda 1967. 320 s. SUCHÁČEK, J. Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů v tranzitivních ekonomikách. Ostrava: VŠB –TU. 2005. 221 s. ISBN 80-248-0865-X. SUCHÁČEK, J. Teritorial development reconsidered. Ostrava: VŠB –TU. 2008. 189 s. ISBN 978-80-248-1876-4. WILKINSON, N. An introduction to behavioral economics. Palgrave Macmillan, London. 2007. 536 s. ISBN 9780230532595.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sociální vědy a prostor • sociologie – opakování, současná dimenze sociologie • časoprostorová komprese, distanciace • technologická společnost • globalizace, glokalizace • restrukturalizační a transformační procesy • regionální disparity 2. Metody a přístupy k uchopení současných prostorových procesů • sémantický diferenciál různé druhy interview 3. Kreativní a kulturní průmysl * teoretická východiska * význam, uplatnění, udržitelnost 4. Problematika veřejného prostoru • udržitelný rozvoj v bydlení a zástavbě měst • životní prostředí v sídlech • architektura krajiny a rekreace 5. Působnost organizací činných ve veřejném životě, veřejné projekty s vlivem na regionální rozvoj • projekty na úrovních EU, ČR, kraje, města • aktuální strategické projekty, vývoj, trendy 6. Prostorová identita • mentální mapy • význam hranic • změny ve společnosti – snižování významu fyzických a mentálních hranic • samospráva a regionální rozvoj 7.Trvale udržitelný rozvoj • pilíře,význam, důležitost,diferenciace, historický kontext, vývoj • institucionální klima a prostředí • klíčové faktory životní úrovně • alternativní přístupy – Gaia, noosféra

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku