118-0349/01 – Sociální aspekty regionálního rozvoje (SARR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA237 Ing. Jiří Adamovský
BEN318 Ing. Tereza Beníšková
DRA099 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
KRP0012 Mgr. Martina Melárová
STA0109 Mgr. Martina Stachoňová
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete schopni: * vysvětlit sociální náplň řádově rozdílných teritorií * analyzovat prostorové jevy z celospolečenského hlediska * identifikovat sociální dimenzi utváření prostorových struktur

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderním přístupem k regionálnímu rozvoji, který zdůrazňuje jeho sociálně-institucionální charakter. Pozornost bude věnována jak teoretickým aspektům problematiky tak také konkrétním příkladům. Budou zde také ukázány příčiny a důsledky současných vývojových sociálně-ekonomických tendencí v teritoriích různých řádů.

Povinná literatura:

GIDDENS, A.Sociologie, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4. KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON 1997. ISBN 80-85850-25-7. MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. Karolinum, Praha. 1996, 124 s. ISBN 80-7184-270-2. MACHONIN, P., MLČOCH, L., SOJKA, M. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989. Karolinum, Praha. 2000, 273 s. ISBN 80-246-0119-2. SUCHÁČEK, J. Transformace v České republice z institucionálně-regionální perspektivy. Hlávkova nadace, Praha, 2013, 151 s. ISBN 978-80-86729-90-9.

Doporučená literatura:

HAMPL, M. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: UK, 1996. 394 s. ISBN 80-86746-02-X. HENDL , J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2. HUDEČKOVÁ, H., LOŠŤÁK, M. Sociologie I. Úvod do sociologie a sociologie venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 2000. ISBN 80-213-0592-4. MUSIL, J. Sociologie soudobého města. Praha : Svoboda 1967. 320 s. SUCHÁČEK, J. Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů v tranzitivních ekonomikách. Ostrava: VŠB –TU. 2005. 221 s. ISBN 80-248-0865-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sociální procesy a jejich pozice v regionálním rozvoji 2. Změny ve společnosti v kontextu historického vývoje 3. Prostorové projevy transformačních a mdoernizačních procesů 4. Regionální struktura České republiky 5. Aktivity a organizace ve veřejném životě 6. Projekty ve veřejném životě 7. Udržitelný rozvoj

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (45) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku