118-0350/01 – Alternativní přístupy k regionálnímu rozvoji (APRR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN318 Ing. Tereza Beníšková
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni: * diskutovat typické rysy současných společenských vývojových procesů s teritoriálními konotacemi * identifikovat principy udržitelného rozvoje * vysvětlit význam kreativního a kulturního průmyslu v současném vývoji * vysvětlit současné fragmentační a integrační procesy v rozdílných teritoriích * poskytnout alternativní interpretaci vývoje v rozdílných teritoriích * zhodnotit význam governance a nejlepších praktik v současném územním rozvoji * vysvětlit význam partnerství veřejného a soukromého sektoru pro územní rozvoj

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Množství aktérů, kteří v současnosti ovlivňují lokální a regionální rozvoj, stále roste a stejně tak se mění způsoby, kterými je tento rozvoj ovlivňován. Tento předmět reaguje na potřebu seznámit posluchače s moderními alternativními přístupy k regionálnímu rozvoji, které si získávají stále větší pozornost. Důraz bude kladen nejen na teoretické aspekty problematiky, ale také na její praktické implikace. Zkušenosti s vyspělých zemí přitom budou konfrontovány s institucionálním prostředím post-tranzitivní ekonomiky.

Povinná literatura:

GIDDENS, A. Sociologie, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4. KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON 1997. ISBN 80-85850-25-7. MACHONIN, P., MLČOCH, L., SOJKA, M. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989. Karolinum, Praha. 2000, 273 s. ISBN 80-246-0119-2. SUCHÁČEK, J. Transformace v České republice z institucionálně-regionální perspektivy. Hlávkova nadace, Praha, 2013, ISBN 978-80-86729-90-9.

Doporučená literatura:

HAMPL, M. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: UK, 1996. 394 s. ISBN 80-86746-02-X. HUDEČKOVÁ, H., LOŠŤÁK, M. Sociologie I. Úvod do sociologie a sociologie venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 2000. ISBN 80-213-0592-4. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. 1. vyd. VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006. 1 000 s. ISBN 80-248-1117-0. MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. Karolinum, Praha. 1996, 124 s. ISBN 80-7184-270-2. MUSIL, J. Sociologie soudobého města. Praha : Svoboda 1967. 320 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

průběžná kontrola během semestru

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Regionální rozvoj z pohledu ekonomického, sociálního a environmentálního 2. Dopad modernizačních trendů na současnou ČR 3. Kreativní a kulturní průmysl 4. Veřejné prostory 5. Public-private-partnership v obcích a regionech 6. Governance a nejlepší praktiky v obcích a regionech 7. Prostorová identita 8. Alternativní ekonomické proudy a klíčové faktory životní úrovně

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (45) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.