118-0350/01 – Alternative Aproaches to Regional Development (APRR)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEN318 Ing. Tereza Beníšková
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will be able to: * discuss the typical features of contemporary societal-developmental processes with territorial connotations * identify the principles of sustainable development * explain the importance of creative and cultural industries * explain contemporary fragmentation and integration processes in different teritories * provide an alternative interpretation of development in different territories * evaluate the importance of governance and best practices * explain the importance of public-private-partnership

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Množství aktérů, kteří v současnosti ovlivňují lokální a regionální rozvoj, stále roste a stejně tak se mění způsoby, kterými je tento rozvoj ovlivňován. Tento předmět reaguje na potřebu seznámit posluchače s moderními alternativními přístupy k regionálnímu rozvoji, které si získávají stále větší pozornost. Důraz bude kladen nejen na teoretické aspekty problematiky, ale také na její praktické implikace. Zkušenosti s vyspělých zemí přitom budou konfrontovány s institucionálním prostředím post-tranzitivní ekonomiky.

Compulsory literature:

FREY, B., STUTZER, A.2002. Happiness and Economics. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002. ISBN 0-6-91-06998-0. GOTTDIENER, M., HUTCHINSON, R. The New Urban Sociology. McGraw-Hill 2000. ISBN: 0-07-289180-7. HARVEY, D. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell Publ. Inc. 1990. 412 s. ISBN: 0-631-16292-5.

Recommended literature:

SUCHÁČEK, J. Teritorial development reconsidered. Ostrava: VŠB –TU. 2008. 189 s. ISBN 978-80-248-1876-4. WILKINSON, N. An introduction to behavioral economics. Palgrave Macmillan, London. 2007. 536 s. ISBN 9780230532595

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

continual control over semester

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Regional development from economic, social and environmental perspectives 2. Impacts of modernisation to contemporary Czech Republic 3. Creative and cultural industries 4. Public spaces 5. Public-private-partnership in municipalities and regions 6. Governance and best practices in municipalities and regions 7. Spatial identity 8. Alternative economic streams and key factors of living standards

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (45) 51
        Exercises evaluation Credit 45  20
        Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.