118-0351/02 – Základy analýzy dat v regionalistice (ZADR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informačními zdroji dat za regiony, s metodami sběru a zpracování získaných dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony. Pozornost je následně věnována analytickému zpracování dat pomocí základních statistických metod a prezentaci výsledků. Předmět je orientován prakticky a klade důraz na práci s reálnými daty. Studenti během semestru vypracují případovou studii pro zadaný region, kterou budou na závěr samostatně prezentovat. Při výuce bude pracováno v programovém prostředí MS-Excel a IBM SPSS.

Povinná literatura:

HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. Praha: SNTL, 1987. HINDLS R., KAŇOKOVÁ J., NOVÁK I., Statistické metody, Praha: VŠE, 1996 KUTSCHERAUER, A. Analýza dat v regionalistice. Ostrava: VSB-TUO, 2012. [online], [cit. 19.4.2014]. Dostupné z: http://alkut.cz/adr/texty/adr_studijni_opora.pdf TVRDÍK, J., Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998. ISBN: 80-7042-770-1

Doporučená literatura:

HANČLOVÁ, J., TVRDÝ, L. et al. Modelování klasifikace regionálních trhů práce. Ostrava: VŠB -TU, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150,. ISBN 80-248-0220-1 Kutscherauer, A., Šotkovský, I., Adamovský, J., Ivan, I. Socioekonomická geografie a regionální rozvoj. Regionální analýzy v přístupech socioekonomické geografie k regionálnímu rozvoji. Ostrava: VŠB-TU 2013 ISBN 978-80-248-3287-6 RAMÍK, J., Vícekriteriální rozhodování - analytický hierarchický proces (AHP). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 1999, s. 211. ISBN: 80-7248-047-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

účast na cvičeních je pro studenty povinná

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled informačních zdrojů dat (regionální národní účty) 2. Základní klasifikace a číselníky a jejich mezinárodní standarty (OKEČ, KZAM, NUTS) 3. Kvantitativní metody v regionalistice, metody sběru dat 4. Regionální analýzy 5. Konstrukce regionálních deskriptorů 6. Základy práce s regionálními deskriptory (deskripce statistická a grafická) 7. Vývoj regionů (analýza časových řad) 8. Interpretace, prezentace výsledů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku