118-0352/01 – Analýza dat v regionalistice (ADR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí základních systémových a metodických aspektů tvorby analýz a prognóz, se zaměřením na specifika regionálních analýz a metod a postupů jejich vypracování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Zvládnutí základních systémových a metodických aspektů tvorby analýz a prognóz, se zaměřením na specifika regionálních analýz, metod a postupů jejich vypracování představuje základní předpoklady pro rozvoj analytických a interpretačních dovedností studentů. Ti také získají orientaci v analyticko-prognostických přístupech využívaných zejména při formování regionální politiky a realizaci programových aktivit regionálního rozvoje. Smyslem cvičení je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony. Pozornost je následně věnována analýze dat pomocí základních statistických metod a rozvoji interpretačních schopností studentů.

Povinná literatura:

HINDLS R., KAŇOKOVÁ J., NOVÁK I. Statistické metody, Praha: VŠE, 1996 KUTSCHERAUER, A. Analýza dat v regionalistice. Ostrava: VSB-TUO, 2012. [online], [cit. 19.4.2014]. Dostupné z: http://alkut.cz/adr/texty/adr_studijni_opora.pdf KUTSCHERAUER, A. a kol., Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země, jejich pojetí, identifikace a hodnocení. Ostrava: Ostrava: VŠB-TUO, 2010, ISBN 978-80-248-2335-5 PETRÁŠEK F., Základy hospodářské prognostiky, část I. Praha: VŠE, 1994 PLCHOVÁ B., Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, Praha: VŠE, 1995 SOUČEK E., BLATNÁ D., HINDLS R., Analýza hospodářské konjunktury. Praha: VŠE, 1994 SPĚVÁČEK V., Makroekonomická analýza a prognóza. Praha: VŠE, 1999 STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR. Příloha č. 1: Základní údaje (deskriptory) charakterizující rozvoj jednotlivých krajů České republiky, příloha č. 3: Sledování regionálních rozdílů, Praha: MMR, 2000, http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Archiv-koncepci-a-strategii---regionalni-politika/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-z-roku-2000

Doporučená literatura:

HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. Praha: SNTL, 1987. HANČLOVÁ, J., TVRDÝ, L. et al. Modelování klasifikace regionálních trhů práce. Ostrava: VŠB -TU, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150,. ISBN 80-248-0220-1 JÍLEK J. Metody mezinárodního srovnávání, Praha: VŠE, 1996 RAMÍK, J., Vícekriteriální rozhodování - analytický hierarchický proces (AHP). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 1999, s. 211. ISBN: 80-7248-047-2 TVRDÍK, J., Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998. ISBN: 80-7042-770-1. VINCÚR P., MARTINCOVÁ M., Makroekonomická analýza a prognóza. EU, Bratislava 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

-------------------------------------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kvantitativní metody v regionalistice. 2. Metody sběru dat. 3. Přehled informačních zdrojů dat (regionální národní účty) 4. Pojetí a cíle ekonomické analýzy a prognózy 5. Analýza časových řad a konjunkturní analýzy 6. Regionální analýzy 7. Prognostika 8. Regionální disparity

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55 (55) 26 3
                Písemná část zkoušky Písemka 35  21 3
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 20  6 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní