118-0353/01 – Instituce a regionální rozvoj (IRR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy institucionální ekonomie, ekonomie transakčních nákladů. Na tomto základě bude pozornost věnována teoriím a možným praktickým přístupům, které jsou inspirovány institucionálními přístupy. Seznámení s praxí fungování institucí, které ovlivňují regionální rozvoj a regionální politiku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ekonomie hlavního proudu se zabývá především působením „tvrdých“ faktorů na ekonomický rozvoj. S tímto aparátem se jen s obtížemi vyrovnává s objasněním takových jevů, jako jsou např. disparity v rozvoji států a menších územních celků. Institucionální ekonomie se snaží do zkoumání rozvoje zařadit i takové faktory, jako jsou právní řád, kultura v nejširším pojetí, tradice, historická zkušenost a další. Z tohoto přístupu vyplývá, že institucionální ekonomie se ve svých pracovních postupech silně dotýká i dalších vědních disciplín jako je právo, psychologie, historie, politologie a dalších. Její přístup pomáhá často vysvětlit jevy, které jsou ekonomii hlavního proudu nepostižitelné

Povinná literatura:

MLČOCH, Lubomír. Institucionální ekonomie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1029-9. SOJKA, Milan. Institucionalismus a nová institucionální ekonomie. Politická ekonomie, 1999. č. 4. ISSN 0032-3233 NOTRH, D. C. Institucionální struktury a transformační procesy. Politická ekonomie, 1995. č. 5. ISSN 0032-3233 ŽÁK, Milan a Petr VYMĚTAL. Instituce a výkonnost. Politická ekonomie, 2005. č. 4. ISSN 0032-3233

Doporučená literatura:

WOKOUN, R., J. MALINOVSKÝ, M. DAMBORSKÝ, J. BLAŽEK e.al. Regionální rozvoj - Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: LINDE, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Hodnocení znalostí se ověřuje testem, prezentací a aktivní účastí při diskusích k problematice

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Seznámení se základními principy institucionální ekonomie - Instituce, transakce, transakční náklady - Institucionální přístupy k objasňování vzniků a vývoje regionálních rozdílů, vzniku inovací - Teorie výrobních okrsků, sítě kontaktů a regionální zakořenění - Teorie učících se regionů - Kritika teorií inspirovanými institucionální ekonomii - Praktické seznámení s působením institucí centrálních orgánů (včetně EU), regionálních orgánů, nevládních institucí, firem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku