118-0353/02 – Institucions and Regional Development (IRR)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Kern, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to to introduce students with the basic principles of institutional economics, transaction costs. On this basis, attention will be paid to the possible theories and practical approaches that are inspired institutional approaches. Introduction to the practice of the functioning of institutions that affect regional development and regional policy.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Ekonomie hlavního proudu se zabývá především působením „tvrdých“ faktorů na ekonomický rozvoj. S tímto aparátem se jen s obtížemi vyrovnává s objasněním takových jevů, jako jsou např. disparity v rozvoji států a menších územních celků. Institucionální ekonomie se snaží do zkoumání rozvoje zařadit i takové faktory, jako jsou právní řád, kultura v nejširším pojetí, tradice, historická zkušenost a další. Z tohoto přístupu vyplývá, že institucionální ekonomie se ve svých pracovních postupech silně dotýká i dalších vědních disciplín jako je právo, psychologie, historie, politologie a dalších. Její přístup pomáhá často vysvětlit jevy, které jsou ekonomii hlavního proudu nepostižitelné

Compulsory literature:

CAPELLO , R., NIJKAMP, P. (eds.) Handbook Of Regional Growth And Development Theories. London: Edward Elgar Publishing, 2010. ISBN 978-1-84980-084-6.

Recommended literature:

RUTTEN, Roel a Frans BOEKAMA. The Learning Region. Massatuttes (USA): Edward Elgar Publishing, 2007.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Knowledge assessment test is verified, presentations and active participation in discussions on the issue

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Introduction to basic principles of institutional economics - Institutions, transaction, transaction costs - Institutional approaches to explaining the formation and evolution of regional differences of innovation - Theory manufacturing districts, networking and regional rooting - The theory of learning regions - Criticism of the theory inspired by institutional economics - Practical introduction to the institutions by the central authorities (including the EU), local authorities, non-governmental institutions, companies

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner