118-0357/01 – Odborná praxe (OPMag)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Rozvíjet měkké dovednosti samostatnou pracovní aktivitou a iniciativou • Aplikovat získané studijních odborné znalosti při plnění úkolů • Komunikovat v týmu při hledání tvůrčí řešení a plnění zadaných úloh

Vyučovací metody

Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je získat informace o činnosti a řízení organizace a aplikací získaných studijních znalosti rozvíjet měkké dovednosti samostatně či v týmu prostřednictví zadaných úloh. Obsahové zaměření odborné praxe je voleno s ohledem na možné téma budoucí diplomové práce.

Povinná literatura:

SUCHÁČEK, Jan (2013). Transformace v České republice z institucionálně-regionálně perspektivy, Praha: NÚJH, 151 s., ISBN 978-80-86729-90-9. ŠIMÍČKOVÁ, Marcella a Magdaléna DRASTICHOVÁ (2013). Ekonomie udržitelnosti - alternativní přístupy a perspektivy. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, 214 s. ISBN 978-80-248-3286-9.

Doporučená literatura:

WOKOUN, René, Jan MALINOVSKÝ, Milan DAMBORSKÝ, Jiří BLAŽEK et al. Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha : LINDE, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. KUTSCHERAUER, Alois, Ivan ŠOTKOVSKÝ, Jiří ADAMOVSKÝ a Igor IVAN (2013). Socioekonomická geografie a regionální rozvoj: regionální analýzy v přístupech socioekonomické geografie k regionálnímu rozvoji. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava. 146 s. ISBN 978-80-248-3287-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student v období odborné praxe sděluje garantovi předmětu zásadní změny, ke kterým dojde v průběhu odborné praxe nebo které předloží odpovědný pracovník organizace, ve které je odborná praxe uskutečňována.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student před zahájením odborné praxe s garantem předmětu konzultuje (i) volbu organizace, pracoviště dle svého zájmu v rámci studijního zaměření a (ii) stanovení individuálního cíle. Odborná praxe proběhne podle možností v organizaci spolupracující s katedrou regionální a environmentální ekonomiky nebo s Ekonomickou fakultou VŠB – TU Ostrava. Odbornou praxi student vykoná ve zvolené a grantem předmětu schválené organizaci po dobu minimálních14-tí dnů v období od 1.7. do 31.8.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výběr pracoviště a stanovení individuálního cíle praxe se konzultuje s garantem předmětu 2. Seznámení se s činnostmi pracoviště a plnění zadaných úloh 3. Zpracování hodnotící zprávy a předložení garantovi předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  45
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku