118-0360/01 – Lokalizace a regionální rozvoj (LRR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budete schopni: * identifikovat základní přístupy k lokalizaci hospodářských subjektů * vysvětlit, jakým způsobem se utvářejí prostorové struktury * diskutovat vývoj městských systémů * analyzovat lokalizační rozhodování firem a domácností * používat metody typické pro lokalizační rozhodování * rozeznávat přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na teorii a praxi přístupů k lokalizačnímu chování a rozhodování, formování prostorových struktur a vývoj těchto prostorových struktur v čase. Tyto kategorie jsou posuzovány primárně z hlediska hospodářského, ale nejsou zde opomenuty ani vazby na sociální a životní prostředí. K základním obsahovým blokům patří lokalizace ekonomických subjektů, systémy osídlení a prostorové uspořádání a koncepce místního a regionálního rozvoje.

Povinná literatura:

LUX, Gábor and Gyula HORVÁTH (eds.). The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. London: Routledge. 2017. 323 s. ISBN 978-1-4724-8571-7. MAIER, Günther a Franz TÖDTLING. Regionálna a urbanistická ekonomika. 1. díl. Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. Bratislava: Elita, 1997. 238 s. ISBN 80-8044-044-1. MAIER, Günther a Franz TÖDTLING. Regionálna a urbanistická ekonomika. 2 díl. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, 1998. 314 s. ISBN 80-8044-049-2.

Doporučená literatura:

MALINOVSKÝ, Jan a Jan SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 900 s. ISBN 80-248-1117-0. SUCHÁČEK, Jan. Transformace v České republice z institucionálně-regionální perspektivy. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 151 s. ISBN 978-80-86729-90-9. VITURKA, Milan et al. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 139 s. ISBN 80-210-3304-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Udělení zápočtu na základě odevzdání, prezentace a obhájení seminární práce. Ukončení předmětu prostřednictvím písemného testu z odpřednášených tematických okruhů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Lokalizační rozhodování – tři základní přístupy k lokalizačnímu rozhodování a jejich komparace. Hospodářské subjekty a role státu ve vývoji území. 2. Lokalizační faktory jejich vývoj a význam – specifická územní nabídka a poptávka po lokalizačních faktorech, prostorová diferenciace lokalizačních faktorů. 3. Úloha dopravních nákladů při lokalizaci - neoklasický přístup k lokalizaci, prostorový monopol a jeho strategie. 4. Behavioristická koncepce lokalizace - podniková organizace a lokalizační rozhodování, typy podnikových lokalizačních struktur a jejich chování. 5. Strukturní koncepce lokalizace – časoprostorová komprese a distanciace, měnící se význam místa, rozvoj technologií. 6. Interakce lokalit - aglomerační efekty a jejich hospodářský význam, vzájemné vztahy ekonomických subjektů a vytváření prostorových struktur, mechanismy podporující koncentraci a disperzi hospodářských aktivit 7. Vzájemné vztahy ekonomických subjektů a vytváření prostorových struktur - von Thünenova teorie využívání půdy a její význam pro další vývoj lokalizačních koncepcí. 8. Teorie prostorové struktury města - lokalizační rozhodování domácností, Alonsova koncepce a její komparace s reálnými městskými strukturami. 9. Sídelní struktura a městské systémy - teorie centrálních míst a její současný význam, teorie městských systémů a její omezení, vývojové etapy měst 10. Regiony a jejich diferenciace – pojem regionu z různých perspektiv, typová, řádovostní a další druhy diferenciace regionů, regionalismus a regionalizace 11. Místní a regionální rozvoj - místní a regionální rozvoj, základní přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji, základní přístupy k místní a regionální politice 12. Současná témata a koncepce místního a regionálního rozvoje - specifika místního a regionálního rozvoje ve střední a východní Evropě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku