118-0401/01 – Human Geography (SCEGEO)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of human geography is to develop and expand students’ spatial understanding and geographical perspective of the social and economic landscape in terms of the location, arrangement and interaction by way of a research report that examines a selected aspect of the world macroregions. My research and teaching interests focus on comparative social, economic and regional development in the world, continents and countries. The basic work has been focused on political geography, population geography, economic geography, regional cooperation and the globalization of the economy and population development.

Teaching methods

Lectures

Summary

Cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí o geografickém pozadí světové ekonomiky a rozšíření okruhu znalostí o ekonomické váze jednotlivých regionů světa. Student se seznámí s prvními zákonitostmi a souvislostmi, které vznikají reálně fungujícími interakčními vztahy mezi přírodou, společností a ekonomickými procesy. Socioekonomická geografie jako prostorovědní obor předkládá v obecné rovině možnosti využití teorie o prostorových systémech. Tento kurz předává ekonomům potřebné znalosti z oblasti politické geografie, geografie obyvatelstva, ekonomické geografie, včetně současného obrazu států světa a významných integračních snah.

Compulsory literature:

ŠOTKOVSKÝ, I. (2012). Human Geography (Landscapes of Human Activites). Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava.

Recommended literature:

AGNEW, J. A., DUNCAN, J. S., et al. (2011). The Wiley-Blackwell companion to human geo-graphy. Oxford: Blackwell Publishing. FELLMANN, J. D., M. D. BJELLAND, A. GETIS a J. GETIS. (2010). Human Geography: Landscapes of Human Activities. 11th ed. New York: McGraw-Hill. ŠOTKOVSKÝ, I. (2002). Hospodářská geografie. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Získání zápočtu je podmíněno úspěšným vykonáním zápočtového testu. Test má 24 otázek. Za otázku správně zodpovězenou jsou přidělovány 2 body, maximum získaných bodů je tak 48. Za otázku zodpovězenou neúplně, ale s více než 50 %, získává student 1 bod. Minimální počet bodů pro splnění zápočtového testu je 27.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Theory and Methodology in Human Geography 2. Changes on the political and economic world map (State and his Basic Signs and Typology) 3. Introduction to Population geography (Development of the World Population 4. The geography of the world economy (Agricultural and Industrial Process). 5. Regional Geograhpy (Core - periphery System of the World, The Czech Republic and Geographic Background) 6. The World Economy on Geospatial Continuity

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 85 (85) 85
        zápočtový test Other task type 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner