118-0401/02 – Socioekonomická geografie (SCEGEO)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí o geografickém pozadí světové ekonomiky a rozšíření okruhu znalostí o ekonomické váze jednotlivých regionů světa. Student se seznámí s prvními zákonitostmi a souvislostmi, které vznikají reálně fungujícími interakčními vztahy mezi přírodou, společností a ekonomickými procesy. Socioekonomická geografie jako prostorovědní obor předkládá v obecné rovině možnosti využití teorie o prostorových systémech. Tento kurz předává ekonomům potřebné znalosti z oblasti politické geografie, geografie obyvatelstva, ekonomické geografie, včetně současného obrazu států světa a významných integračních snah.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí o geografickém pozadí světové ekonomiky a rozšíření okruhu znalostí o ekonomické váze jednotlivých regionů světa. Student se seznámí s prvními zákonitostmi a souvislostmi, které vznikají reálně fungujícími interakčními vztahy mezi přírodou, společností a ekonomickými procesy. Socioekonomická geografie jako prostorovědní obor předkládá v obecné rovině možnosti využití teorie o prostorových systémech. Tento kurz předává ekonomům potřebné znalosti z oblasti politické geografie, geografie obyvatelstva, ekonomické geografie, včetně současného obrazu států světa a významných integračních snah.

Povinná literatura:

ŠOTKOVSKÝ, I. (2012). Socioekonomická geografie (prostředí lidské činnosti). Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Doporučená literatura:

AGNEW, J. A., DUNCAN, J. S., et al. (2011). The Wiley-Blackwell companion to human geo-graphy. Oxford: Blackwell Publishing. FELLMANN, J. D., M. D. BJELLAND, A. GETIS a J. GETIS. (2010). Human Geography: Landscapes of Human Activities. 11th ed. New York: McGraw-Hill. ŠOTKOVSKÝ, I. (2002). Hospodářská geografie. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zápočet formou dílčího ověření znalostí testem. Ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vývoj vědy, základní teoretické poznatky. Objekt a předmět zájmu, přínos českých a zahraničních osobností k rozvoji geografických věd. Základní směry a přístupy socioekonomické geografie. 2. Metodologie socioekonomické geografie. Přístupy socioekonomické geografie k získávání a zpracovávání dat. Metody socioekonomicko kartografické analýzy. 3. Vstup do teorie prostorových (geografických) systémů. Prostorový systém a krajinná sféra. Prostorové cíle a hodnotový systém. Prostorové procesy a činitelé rozvoje prostorových systémů. 4. Vývoj a současnost politické mapy světa. Prostorový řád. Význam státu jako prostorové a politicko-správní jednotky. Historický vývoj vzniku státních útvarů. 5. Stát jako politicko ekonomický systém. Model klasifikační úrovně státu. Problematika centralizace a decentralizace státu při zabezpečování státní správy. 6. Stav a možnosti lidských zdrojů. Základní přístupy geografie obyvatelstva. Populační velikost v časoprostorových souvislostech. Dynamika růstu světové populace. 7. Rozmístění a vybrané znaky světového obyvatelstva. Rozdíly v prostorovém rozložení světové populace. Vybrané strukturální znaky světové populace (věk, národnost, religiozita). 8. Obecné znaky geografie světového hospodářství. Ekonomická činnost a primární aktivita. Struktura půdního fondu. Vývoj zaměstnanosti v globálním a regionálním pohledu. 9. Přírodní zdroje a růst průmyslového sektoru. Geografie průmyslu a hodnocení jeho vývoje, struktury a rozložení. Rozvoj průmyslových komplexů. Procesy industrializace a deindustrializace ve světě. 10. Rozvoj terciární společnosti. Rozvoj sektoru služeb a jeho systémové členění. 11. Centrálně-periferní systém světa. Modely dělení světa podle rozvinutosti. Vznik a vývoj center světové ekonomiky. Základní charakteristiky jádrových ekonomik současného světa. 12. Evropa jako ekonomicky silný komplexně propojovaný prostor. Rozdíly ekonomické úrovně evropských států. Odlišnosti sociálního prostředí. Projevy hospodářské spolupráce v Evropě. 13. Postavení České republiky ve světovém hospodářství. Přírodní, ekonomické a sociální charakteristiky Česka. Mezinárodní postavení ČR a jeho integrační tendence. 14. Světová ekonomika v geo¬prostorových souvislostech. Význam a úloha OSN. Možnosti hospodářské spolupráce ve světě. Nejvýznamnější integrační snahy ve světě. Možnosti měření úrovně vyspělosti států světa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na přednáškách.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku