118-0439/03 – Demography (DEMOGR)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits5
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course grants students basic knowledges of population reproduction. The main components of this process are natural increase and migration. Demographic studies present knowledges about population development and changes of the primary population structures (age composition, national and religion structure etc.). Student learns to use demographic indicators, gets acquainted with demographic situation in Czech Republic and in the world.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět demografie je určen všem zájemcům o odbornější poznávání demografických procesů. Poskytuje znalosti o populační reprodukci studujícím na vysokých školách nejen univerzitního směru, ale i organizacím různorodého aplikačního zaměření (např. pobočkám Českého statistického úřadu, pracovníkům na úrovni obecních, městských nebo okresních zastupitelství apod.). Studenti se seznámí s demografií jako vědním oborem, ověří si možnosti analytických postupů při práci s různorodými demosociálními ukazateli, kriticky posoudí úlohu vnějších vlivů na populační procesy a seznámí se s možnostmi populační teorie a politiky v celospolečenském systému. Konkrétními výsledky analýz vybraných jevů poslouží k získání reálné představy o stupni demografické rozvinutosti České republiky. Stěžejní kapitoly 3., 4. a 5. nabízejí zásadní poznatky o základních demografických strukturách a procesech, vysvětlují stav a vývoj reprodukčního chování našeho obyvatelstva. Analýzy na národní úrovni jsou v menším rozsahu doplněny o mezinárodní srovnání tak, aby základní demografické poznatky o trendech v naší společnosti našly přiměřenou odezvu při komparativních přístupech k okolnímu světovému demografickému prostředí.

Compulsory literature:

NEWEL, Colin. Methods and models in demography. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. ISNB 0-471-94729-6.

Recommended literature:

WOODS, Robert and Philip H. REES: Population Structures and Models. London: allen & Unwin, 1986. ISBN-13: 978-0043012000.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrola seminární práce v prostředí Excelu na počítačové učebně

E-learning

Possibility to use electronical teaching system "LMS".

Other requirements

Student obtain credit and exam. Credit will be a part of the lesson, exam will be verbal.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Place of Demography in the Understanding 2. Demographic Events and the Approaches to their Recognition 3. Basic Instruments of the Demographic Analyses 4. Cognition of demographic reproduction 5. Wider Conditionalities of the Reproduction Process 6. Patterns and Continuities of the Population Development

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - K - cs 2019/2020 Part-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block

Assessment of instruction2018/2019 Summer
2016/2017 Summer