118-0439/04 – Demografie (DEMOGR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšíření poznatků o obyvatelstvu ve vztahu k analýze jeho reprodukčního procesu a vnějších podmíněností populačního vývoje. Znalosti o demografické rozvinutosti ČR a jejím postavení v okolním světovém demografickém prostředí jsou doplně-né přehledem o minulé demografické situaci a o možném budoucím populačním vývoji

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět demografie je určen všem zájemcům o odbornější poznávání demografických procesů. Poskytuje znalosti o populační reprodukci studujícím na vysokých školách nejen univerzitního směru, ale i organizacím různorodého aplikačního zaměření (např. pobočkám Českého statistického úřadu, pracovníkům na úrovni obecních, městských nebo okresních zastupitelství apod.). Studenti se seznámí s demografií jako vědním oborem, ověří si možnosti analytických postupů při práci s různorodými demosociálními ukazateli, kriticky posoudí úlohu vnějších vlivů na populační procesy a seznámí se s možnostmi populační teorie a politiky v celospolečenském systému. Konkrétními výsledky analýz vybraných jevů poslouží k získání reálné představy o stupni demografické rozvinutosti České republiky. Stěžejní kapitoly 3., 4. a 5. nabízejí zásadní poznatky o základních demografických strukturách a procesech, vysvětlují stav a vývoj reprodukčního chování našeho obyvatelstva. Analýzy na národní úrovni jsou v menším rozsahu doplněny o mezinárodní srovnání tak, aby základní demografické poznatky o trendech v naší společnosti našly přiměřenou odezvu při komparativních přístupech k okolnímu světovému demografickému prostředí.

Povinná literatura:

Šotkovský, I. (2013). Demografie: teorie a praxe v regionálních souvislostech, SOET, vol. 6. Ostrava: VŠB-TU Ostrava Prezentace jednotlivých přednášek v Power-pointu, umístěny v rámci UNIS (Moodle).

Doporučená literatura:

PAVLÍK, Z., J. RYCHTAŘÍKOVÁ a A. ŠUBRTOVÁ. Základy demografie. Praha: Academia, 1986. ROUBÍČEK, Václav. Úvod do demografie. 1 vyd., Praha: Codex Bohemia, 1997. ISBN 80-85963-43-4. KOCOURKOVÁ, Jiřina a Ladislav RABUŠIC. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: Přírodovědecká fakulta UK, 2006. ISBN 80-86561-93-3 ŠUBRTOVÁ, Alena. Dějiny populačního myšlení v českých zemích. In: Acta demographica 16. Praha: Česká demografická společnost, 2006. ISBN 80-239-8369-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další specifické požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Místo demografie v procesu poznávání Seznámení s demografií jako vědním oborem, podněty osobností populačních a ekonomických věd, mezinárodní pozadí demografického zájmu 2. Demografické události a přístupy k jejich zjišťování Základní zdroje statistického popisu demografických událostí, sčítání lidu v České republice a mezinárodní censy 3. Základní prostředky demografické analýzy Obecná pravidla zpracování demografických dat, význam času v demografické analýze, struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku 4. Analytické postupy při studiu demografické reprodukce Úmrtnost a nemocnost, proces plodnosti a její charakteristické znaky, sňatečnost a zánik manželství, celkové charakteristiky přirozené reprodukce, populační odhady a projekce 5. Širší podmíněnosti populačního vývoje Strukturální znaky obyvatelstva a jeho chování, prostorové znaky obyvatelstva a populační vývoj 6. Demografie zemí světa Populační teorie a populační politika, vývoj světové populace, postavení ČR v demografickém vývoji světa

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky jsou dobrovolné. Vzhledem k náročnosti předmětu a úspěšnému vykonání zkoušky jsou přednášky doporučené.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.