118-0443/02 – Regionální a městský marketing (Regmarkk)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, magisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s úlohou a významem regionálního a městského marketingu pro územní rozvoj. Budou zde analyzovány důvody vzniku a rozšíření tohoto v současnosti se nesmírně dynamicky vyvíjejícího oboru. Pozornost bude věnována také prvkům a procesům, které náleží do regionálního a městského marketingu. Vedle teoretických aspektů a souvislostí marketingu regionů a měst nebude opomenuto ani jeho praktické uplatnění, protože to se postupně stává neoddělitelnou součástí řízení měst a regionů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

1. Rumpel, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská univerzita. 2002. 2. Janečková, L., Vaštíková, M. Marketing měst a obcí. Grada Publishing. 1999. 3. Malinovský, J., Kutscherauer, A., Sucháček, J. Management regionů a obcí. VŠB-TU. RCCV. 2003.

Doporučená literatura:

1. Payne, A. Marketing služeb. Grada Publishing. 1996. 2. Ježek, J. Městský marketing - očekávání a realita. Sládkovičovo: Vysoká škola Visegrádu, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní vymezení městského a regionálního marketingu. Cíle, úkoly, typy a principy městského a regionálního (M a R) marketingu. Specifika M a R marketingu. Od tradičního marketingu k jeho teritoriální modifikaci. 2. Obecná východiska M a R marketingu. Fáze procesu a charakteristické rysy M a R marketingu. Financování, institucionální a organizační formy M a R marketingu. 3. Geneze hlavních proudů M a R marketingu. Vznik a vývoj M a R marketingu ve vyspělých zemích. Od fordismu k postfordismu. 4. Vznik a vývoj M a R marketingu v tranzitivních zemích. Specifika a odlišnosti od vyspělých zemí. Rámec aplikace M a R marketingu v ČR. 5. Identifikace marketingového prostředí měst a regionů. Vnější a vnitřní prostředí měst a regionů. Informační rámec, získávání údajů, jejich analýza, zpracování a interpretace. 6. Hledání postavení měst a regionů v konkurenčním prostředí. Tržní postavení (positioning). Segmentace a cílové skupiny. 7. Aplikace marketingového mixu. Vymezení produktu měst a regionů. Kvalita produktu měst a regionů. Úloha cen, distribuce a materiálního prostředí. Význam komunikačního mixu, lidských zdrojů, procesů a partnerství. 8. Média a města a regiony. Vliv celostátních a regionálních medií na život a image měst a regionů. 9. Metody a techniky marketingu M a R. Metody, techniky, modely a praktické postupy marketingu M a R. Socioekonomický rámec používaných metod. 10. Komplexní teritoriální marketing. Základní elementy a charakteristické rysy. 11. Implementace marketingu M a R. Strategie rozvoje měst a regionů a úloha marketingu M a R. 12. Případové studie a praxe marketingu M a R. Zavádění marketingu do řízení měst Moravskoslezského kraje (výsledky průzkumu). Marketing cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. Konkrétní zjištění kladných a záporných prvků marketingu M a R.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: zápočet

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní