118-0445/01 – Regional Policy (RGPOk)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to equip students abilities: Categorise and Formulate arguments for exercise actual access to regional policy. Modify and Assembler of older always valid and new innovation and creativity objects of regional policy. Prepare and create of types of problems and competitiveness regions. Generate and Invent of main parts strategic progress for concrete situation. Explain and Set up of roles concrete institutions in regional policy. Plan, integrate and manage other necessary steps in the programming of regional policy.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

To meet knowledge about political-institutional approaches and mechanisms of regional policy in the form of lectures elaborates relevant concepts and definitions for the prominence of objects, methods and processes of economic policy, systematize the general design approaches and tools in terms of their positive and negative impacts on the targeted actors or developing regions of the assumptions and explains the main political and managerial roles and tasks of selected institutions of regional policy in the Czech Republic and the European Union. Seminars allow you to authenticate through a discussion of general concepts and interpretation of the experience gained from the literature and practice. A separate output seminary students is specified in the content structure, process and present contribution of Czech or international conference focusing on regional development, creating their own conclusions and professional involvement in discussions in seminars.

Compulsory literature:

1. ARMSTRONG, H. and J. TAYLOR. Regional Economics and Policy. Third Edition. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2000. 450 p. ISBN 0-631-21657-X. 2. KERN, J., J. MALINOVSKÝ a J. SUCHÁČEK (eds.) Learning Regions in Theory and Practice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 227 s. ISBN 978-80-248-1464-3. 3. VANHOVE, N. and L. H. KLAASSEN. Regional Policy - European Approach. Avenburg, Gower Publishing Company Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2.

Recommended literature:

1. DUNNING, John, H. (ed.). Regions, Globalization and the Knowledge-Based Economy. Oxford, New York: Oxford University Press, 2002. 506 p. ISBN 0-19-925001-4. 2. FLORIDA, R. The Rise of the Creative Class. 10th Anniversary Edition--Revised and Expanded. New York: Perseus Book Group, 2012. 483 p. ISBN 978-0-465-02993-8. 3. KLASIK, Andrzej (ed.). The Cities and Agglomerations Development Based on the Culture Sector and Creative Industries. Warsaw: Polish Academy of Science, 2011. 428 p. ISBN978-83-89693-17-4. 4. SUCHÁČEK, Jan. Territorial Development Reconsidered. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 189 p. ISBN 978-80-248-1876-4. 5. Papers from ERSA congresses. Available at: http://www.ekf.vsb.cz/projekty/cs/weby/esf-0116/databaze-prispevku/.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Východiska regionální politiky (RP): - Pojem region v teoriích a v praxi, skupiny aktérů v prostoru. - Procesy splývání hlavních cílů, změny v provádění a pilíře strategie RP. 2. Vymezení a ekonomické argumenty používání RP - Definice: obecná, česká, britská, rakouská a jejich zhodnocení. - Zdůvodnění regionálně-politických zásahů (ekonomické, sociální a ekologické). 3. Koncepce strategií RP: východiska, předpoklady a praktické využití - Strategie orientovaná na mobilitu: Neoklasický přístup a keynesiánský přístup:. - Endogenní strategie: Technologická a inovační orientace. - Koncepce „učících se regionů“ a „utváření místa“ (podle Glaser). - Selektivnost v RP: Konkurenceschopná a pojišťovací. 4. Regionální ekonomické intervence - Klasické, věcné členění (podle Vanhove, Klaassen) . - Podle druhu vlivu, cílových adresátů a typu činnosti (podle Maier, Tödtling) - Regionální programy: v rámci RP a odvětvových politik v ČR. 5. Institucionální zajištění regionální politiky v ČR: národní a regionální - Programové regionální dokumenty: EU a ČR: výčet, obsah a úloha. - Sedm principů pravidla RP: jejich účinnost při rozvoji. 6. Objekty regionálních intervencí - Inovace, klastry, role měst v regionu, destinační management - Přímé zahraniční investice, IKT a marketing v regionální politice. - Regionální aspekty jistých změn a nové přístupy k managementu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 44 3
        The presentations from the conference Project 43  22 3
        Expert performance in the debate in the workshops. Other task type 42  22 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Winter
2018/2019 Winter
2016/2017 Winter
2015/2016 Winter
2013/2014 Winter
2012/2013 Winter
2011/2012 Winter