118-0455/01 – Základy demografie (ZADEMOGR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s demografií nejen jako vědním, ale především praktickým oborem. Pomocí jeho základních analytických postupů při využití vybraných demosociálních ukazatelů budou studenti hledat odpovědi na současné klíčové otázky demografické vědy. K těm nejaktuálnějším patří vysvětlování výrazných regionálních rozdílů v přirozené měně, migračním chování a procesu stárnutí obyvatel. Konkrétní výsledky analýz vybraných jevů poslouží k získání reálnější představy o stupni demografické rozvinutosti České republiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Základy demografické vědy. Historie utváření odborného pozadí vědy o lidské populaci. 2. Způsob měření demografických událostí a procesů. Zdroje a kvalita demografických dat, jejich základní členění. Problematika definování demografických událostí. Význam prostorových celků při hodnocení demografického chování. 3. Techniky a metody sběru, třídění a vyhodnocování kvantitativních údajů. Činnost a struktura statistického úřadu a dalších správců dat o obyvatelstvu. Práce s elektronickými datovými zdroji, využití výpočetní techniky. 4. Analýza a hodnocení populační velikosti ve vztahu k přirozené měně obyvatelstva. Teoretické a praktické poznatky o procesu plodnosti (dělení, vývoj, faktory, aplikace). Globální a regionální rozdíly. 5. Analýza a hodnocení populační velikosti ve vztahu k migračnímu chování obyvatelstva. Teoretické a praktické poznatky o prostorovém pohybu lidské populace (struktura, vývoj, důvody, dopady a aplikace). Globální a regionální rozdíly. 6. Využití základních poznatků o populační velikosti při rozhodování o řízení státu. Jejich uplatnění při formování důležitých politik rozvoje státu. Zaměření na oblast sociální politiky státu.

Povinná literatura:

ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Demografie: teorie a praxe v regionálních souvislostech. SOET, vol. 6. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 224 s. ISBN 978-80-248-3158-9. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Socioekonomické struktury v rozvoji regionů. Postavení obyvatel Moravskoslezska v prostorové struktuře regionů soudržnosti ČR. SAEI, vol. 38, Ostrava: VŠB-TUO, 2015. 228 s. ISBN 978-80-248-3823-6. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Regional Disparities of the Ageing Process in the European Union. In Honová, I. et al. (ed.). Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014, pp. 705 – 714. ISBN 978-80-248-3388-0.

Doporučená literatura:

ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Populační vývoj Moravskoslezského kraje na pozadí populačního vývoje Česka a Evropské unie. In: 10 lat razem w Unii Europejskiej: zagroźenia i szanse. Opole: Panstwowy instytut naukowy - instytut Ślaski w Opolu, 2015. pp. 154-180. ISBN 978-83-7126-309-5. 3. 5. 2018 12:00 verze 3 105 ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Analýza migračního chování regionů soudržnosti Česka. In Šídlo L., Burcin B. (ed.). Migrace a demografické výzvy. Sborník vybraných příspěvků z XLVI. konference České demografické společnosti. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016, s. 91 – 101. ISBN 978-80-245-2183-1. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Regional Disparities of the Migration Behaviour in the European Union. In Kovářová, E., L. Melecký and M. Staníčková (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, pp. 987 – 995. ISBN 978-80-248-3911-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce v tabulkovém editoru Excel formou analýzy vybraného demografického procesu, ověření znalostí zápočtovým testem.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy demografické vědy. Historie utváření odborného pozadí vědy o lidské populaci. 2. Způsob měření demografických událostí a procesů. Zdroje a kvalita demografických dat, jejich základní členění. Problematika definování demografických událostí. Význam prostorových celků při hodnocení demografického chování. 3. Techniky a metody sběru, třídění a vyhodnocování kvantitativních údajů. Činnost a struktura statistického úřadu a dalších správců dat o obyvatelstvu. Práce s elektronickými datovými zdroji, využití výpočetní techniky. 4. Analýza a hodnocení populační velikosti ve vztahu k přirozené měně obyvatelstva. Teoretické a praktické poznatky o procesu plodnosti (dělení, vývoj, faktory, aplikace). Globální a regionální rozdíly. 5. Analýza a hodnocení populační velikosti ve vztahu k migračnímu chování obyvatelstva. Teoretické a praktické poznatky o prostorovém pohybu lidské populace (struktura, vývoj, důvody, dopady a aplikace). Globální a regionální rozdíly. 6. Využití základních poznatků o populační velikosti při rozhodování o řízení státu. Jejich uplatnění při formování důležitých politik rozvoje státu. Zaměření na oblast sociální politiky státu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočtový test Písemka 50  50
        Seminární práce v Excelu Semestrální projekt 35  35
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních. Doporučená účast na přednáškách.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku