118-0460/01 – Lokalizace a regionální rozvoj (LRRK)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslav Urminský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budete schopni: * identifikovat základní přístupy k lokalizaci hospodářských subjektů * vysvětlit, jakým způsobem se utvářejí prostorové struktury * diskutovat vývoj městských systémů * analyzovat lokalizační rozhodování firem a domácností * používat metody typické pro lokalizační rozhodování * rozeznávat přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na teorii a praxi přístupů k lokalizačnímu chování a rozhodování, formování prostorových struktur a vývoj těchto prostorových struktur v čase. Tyto kategorie jsou posuzovány primárně z hlediska hospodářského, ale nejsou zde opomenuty ani vazby na sociální a životní prostředí. K základním obsahovým blokům patří lokalizace ekonomických subjektů, systémy osídlení a prostorové uspořádání a koncepce místního a regionálního rozvoje.

Povinná literatura:

LUX, Gábor and Gyula HORVÁTH (eds.). The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. London: Routledge. 2017. 323 s. ISBN 978-1-4724-8571-7. MAIER, Günther a Franz TÖDTLING. Regionálna a urbanistická ekonomika. 1. díl. Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. Bratislava: Elita, 1997. 238 s. ISBN 80-8044-044-1. MAIER, Günther a Franz TÖDTLING. Regionálna a urbanistická ekonomika. 2 díl. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, 1998. 314 s. ISBN 80-8044-049-2.

Doporučená literatura:

MALINOVSKÝ, Jan a Jan SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 900 s. ISBN 80-248-1117-0. SUCHÁČEK, Jan. Transformace v České republice z institucionálně-regionální perspektivy. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 151 s. ISBN 978-80-86729-90-9. VITURKA, Milan et al. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 139 s. ISBN 80-210-3304-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Udělení zápočtu na základě odevzdání, prezentace a obhájení seminární práce. Ukončení předmětu prostřednictvím písemného testu z odpřednášených tematických okruhů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Lokalizační rozhodování – tři základní přístupy k lokalizačnímu rozhodování a jejich komparace. Hospodářské subjekty a role státu ve vývoji území. 2. Lokalizační faktory jejich vývoj a význam – specifická územní nabídka a poptávka po lokalizačních faktorech, prostorová diferenciace lokalizačních faktorů. 3. Úloha dopravních nákladů při lokalizaci - neoklasický přístup k lokalizaci, prostorový monopol a jeho strategie. 4. Behavioristická koncepce lokalizace - podniková organizace a lokalizační rozhodování, typy podnikových lokalizačních struktur a jejich chování. 5. Strukturní koncepce lokalizace – časoprostorová komprese a distanciace, měnící se význam místa, rozvoj technologií. 6. Interakce lokalit - aglomerační efekty a jejich hospodářský význam, vzájemné vztahy ekonomických subjektů a vytváření prostorových struktur, mechanismy podporující koncentraci a disperzi hospodářských aktivit 7. Vzájemné vztahy ekonomických subjektů a vytváření prostorových struktur - von Thünenova teorie využívání půdy a její význam pro další vývoj lokalizačních koncepcí. 8. Teorie prostorové struktury města - lokalizační rozhodování domácností, Alonsova koncepce a její komparace s reálnými městskými strukturami. 9. Sídelní struktura a městské systémy - teorie centrálních míst a její současný význam, teorie městských systémů a její omezení, vývojové etapy měst 10. Regiony a jejich diferenciace – pojem regionu z různých perspektiv, typová, řádovostní a další druhy diferenciace regionů, regionalismus a regionalizace 11. Místní a regionální rozvoj - místní a regionální rozvoj, základní přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji, základní přístupy k místní a regionální politice 12. Současná témata a koncepce místního a regionálního rozvoje - specifika místního a regionálního rozvoje ve střední a východní Evropě

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní