118-0539/01 – Demografie (DEMOGR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s demografií jako vědním oborem, ověří si možnosti analytických postupů při práci s různorodými demosociálními ukazateli. Důležitou součástí předmětu bude kritické posuzování úlohy vnějších vlivů na populační procesy a seznámení se s principy a možnostmi populační teorie a politiky v celospolečenském systému. Konkrétní výsledky analýz vybraných jevů poslouží k získání reálné představy o stupni demografické rozvinutosti České republiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Místo demografie v procesu poznávání. Seznámení s demografií jako vědním oborem včetně jejího zaměření a struktury. Vysvětlení objektu a předmětu demografického zájmu. Schéma procesu demografického poznávání. 2. Vysvětlení přínosů osobností populačních a ekonomických věd a mezinárodního pozadí studia demografických poznatků. Kritické posouzení historického odkazu demografie a jejího současného postavení. Mezinárodní spolupráce a demografická periodika. 3. Demografické události a přístupy k jejich zjišťování. Datové zdroje demografických jevů. Sčítání lidu, jeho historie a podstata. Složitosti názvosloví demografických událostí a jevů. 4. Základní prostředky demografické analýzy. Obecná pravidla zpracování demografických dat. Význam času v demografické analýze. 5. Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku. Model věkové pyramidy a její typy, projekce věkového složení. Proces stárnutí obyvatel a sociální politika státu. 6. Analytické postupy při studiu demografické reprodukce. Úmrtnost a nemocnost. Model úmrtnostních tabulek a naděje na dožití. Proces nemocnosti a hlavní skupiny příčin úmrtí českého obyvatelstva. 7. Plodnost a její charakteristické znaky. Ukazatelé plodnosti a porodnosti. Dlouhodobé sledování vývoje porodnosti a potratovosti v Česku. 8. Sňatečnost a zánik manželství. Analytické postupy při studiu sňatečnosti. Vývoj sňatečnosti a rozvodovosti v ČR. 9. Celkové charakteristiky přirozené reprodukce. Hodnocení vývoje a současného stavu přirozené měny u nás. Ukazatelé přirozené měny, její regionální a globální rozdíly. 10. Populační odhady a projekce. Základní přístupy a ukazatele. Vysvětlení zásad demografické projekce. Nejnovější projekce vývoje české a světové populace. 11. Širší podmíněnosti populačního vývoje. Ostatní strukturální znaky obyvatelstva a jejich vliv na demografické chování. Postavení rodiny v demografickém procesu. Význam domácností a jejich strukturální členění. Složení obyvatelstva podle ras, národnostního složení, religiozity, sektorů a odvětví ekonomické činnosti. 12. Prostorové znaky obyvatelstva. Rozmístění obyvatelstva a jeho analýza. Proces koncentrace obyvatelstva a využití Lorenzovy křivky. Sídelní struktura ČR a proces urbanizace. 13. Migrace a problematika prostorové mobility. Analýzy migračního chování obyvatel u nás a ve světě. Regionální diferenciace migračního salda u nás v dlouhodobém pohledu. Celkové ukazatele přírůstku obyvatelstva. 14. Zákonitosti a souvislosti populačního vývoje. Teorie populačního vývoje a populační politika jako součást sociální politiky státu. Základní cykly populačního růstu. Vývoj světové populace. Postavení České republiky v demografickém vývoji světa.

Povinná literatura:

LUNDQUIST, J., H., ANDERTON, D,. L., YAUKEY, D. Demography: The Study of Human Population. 4th ed., Long Grove: Waveland Press. 2015. ISBN 978-1-4786-1306-0. POSTON, D., L., jr., BOUVIER, L. F. Population and Society: An Introduction to Demography. 2nd ed, Cambride:Cambridge University Press, 2016. ISBN 978-1-1070-4267-4. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Regional Disparities of the Ageing Process in the European Union. In Honová, I. et al. (ed.). Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014, pp. 705 – 714. ISBN 978-80-248-3388-0.

Doporučená literatura:

ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Spatial Disparities of the Ageing European Union Population. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. Conference Proceedings, Book 4, Vol 1, pp. 437 – 444. ISBN 978-619-7408-23-2, ISSN 2367-5659. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Regional Disparities of the Migration Behaviour in the European Union. In Kovářová, E., L. Melecký and M. Staníčková (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, pp. 987 – 995. ISBN 978-80-248-3911-0. NEWBOLD, Bruce K. Population Geography: Tools and Issues. 2nd ed., Lanham, Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 2014. 333 s. ISBN: 978-1-4422-2098-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních (příprava materiálů, zpracování seminární práce v tabulkovém editoru Excel formou analýzy vybraného demografického procesu české společnosti), zápočtový test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní působení na přednáškách.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Místo demografie v procesu poznávání. Seznámení s demografií jako vědním oborem včetně jejího zaměření a struktury. Vysvětlení objektu a předmětu demografického zájmu. Schéma procesu demografického poznávání. 2. Vysvětlení přínosů osobností populačních a ekonomických věd a mezinárodního pozadí studia demografických poznatků. Kritické posouzení historického odkazu demografie a jejího současného postavení. Mezinárodní spolupráce a demografická periodika. 3. Demografické události a přístupy k jejich zjišťování. Datové zdroje demografických jevů. Sčítání lidu, jeho historie a podstata. Složitosti názvosloví demografických událostí a jevů. 4. Základní prostředky demografické analýzy. Obecná pravidla zpracování demografických dat. Význam času v demografické analýze. 5. Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku. Model věkové pyramidy a její typy, projekce věkového složení. Proces stárnutí obyvatel a sociální politika státu. 6. Analytické postupy při studiu demografické reprodukce. Úmrtnost a nemocnost. Model úmrtnostních tabulek a naděje na dožití. Proces nemocnosti a hlavní skupiny příčin úmrtí českého obyvatelstva. 7. Plodnost a její charakteristické znaky. Ukazatelé plodnosti a porodnosti. Dlouhodobé sledování vývoje porodnosti a potratovosti v Česku. 8. Sňatečnost a zánik manželství. Analytické postupy při studiu sňatečnosti. Vývoj sňatečnosti a rozvodovosti v ČR. 9. Celkové charakteristiky přirozené reprodukce. Hodnocení vývoje a současného stavu přirozené měny u nás. Ukazatelé přirozené měny, její regionální a globální rozdíly. 10. Populační odhady a projekce. Základní přístupy a ukazatele. Vysvětlení zásad demografické projekce. Nejnovější projekce vývoje české a světové populace. 11. Širší podmíněnosti populačního vývoje. Ostatní strukturální znaky obyvatelstva a jejich vliv na demografické chování. Postavení rodiny v demografickém procesu. Význam domácností a jejich strukturální členění. Složení obyvatelstva podle ras, národnostního složení, religiozity, sektorů a odvětví ekonomické činnosti. 12. Prostorové znaky obyvatelstva. Rozmístění obyvatelstva a jeho analýza. Proces koncentrace obyvatelstva a využití Lorenzovy křivky. Sídelní struktura ČR a proces urbanizace. 13. Migrace a problematika prostorové mobility. Analýzy migračního chování obyvatel u nás a ve světě. Regionální diferenciace migračního salda u nás v dlouhodobém pohledu. Celkové ukazatele přírůstku obyvatelstva. 14. Zákonitosti a souvislosti populačního vývoje. Teorie populačního vývoje a populační politika jako součást sociální politiky státu. Základní cykly populačního růstu. Vývoj světové populace. Postavení České republiky v demografickém vývoji světa.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 3
        Seminární práce v Excelu Semestrální projekt 85  85
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na přednáškách.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.