118-0544/02 – Environmentální management v EU (EUMAN)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: - definovat předmět, cíle a principy environmentální politiky, - zvolit odpovídající typ environmentálního indikátoru pro integraci environmentálních aspektů do ostatních politik, - interpretovat hlavní výsledky v rozvoji mezinárodní environmentální politiky, - demonstrovat stručně historii environmentálních akčních programů EU, shrnout prioritní oblasti, cíle a strategické přístupy 6.environmentálního akčního programu ES "Prostředí 2010:Naše budoucnost, Naše volba".

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií vývoje strategických cílů a nástrojů environmentální politiky EU v kontextu formování mezinárodní environmentální politiky. Studenti získají poznatky o legislativním rámci environmentálního řízení směrem k udržitelnému rozvoji, základních principech a nástrojích uplatňovaných jak v mezinárodním měřítku, tak zejména v rámci EU. Seznámí se s dosaženými výsledky a hlavními směry prohlubování strategie a nástrojů pro dosažení environmentálních cílů v příštím období.

Povinná literatura:

1. Manual of Environmental Policy. The EU and Britain, ISSN 1740-3529 http://www.mep-online.com/ 2. EU Environmental Policy Handbook – A Critical Analysis of EU Environmental Legislation. 2005. EEB, ISBN 9057270552 3. Environment 2010: Our Future, Our Choice. 6th Environment Action Programme 2001-2010. ISBN 92-894-0261-X http://europe.eea.eu.int/ 4. Review of the EU Sustainable Development Strategy 2005 http://europa.eu.int/comm/sustainable/pages/review_en.htm

Doporučená literatura:

1. Blowers and Glasbergen. Environmental Policy in an International Context – Prospects for Environmental Change./III./ Arnold, 1996, ISBN 0 340 65262 4 2. BRUNDTLAND, Gro H., et al: Our Common Future : Report of the World Commission on Environment and Development. Oxford, Oxford University Press, 1987 3. Richard L. Revesz, Robert N. Stavins: Environmental Law and Policy /in:The Handbook of Law and Economics, ed A. Mitchell Polinsky and Steven Shavell, Amsterdam: North-Holland/Elsevier Science, 2004 4. Robert N. Stavins: Introduction to the Political Economy of Environmental regulation {in: The Political Economy of Environmental Regulation} Edward Elgar Publishing, Inc., January 26, 2004 5. Integrating environmental consideration into other policy areas – a stocktaking of the Cardiff process COM(2004) 394 final 6. Sustainable Development Indicators to monitor the implementation of the EU Sustainable Development Strategy SEC(2005) 161 final

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test

E-learning

není využit

Další požadavky na studenta

...........................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - vznik a vývoj environmentalismu 2. Úloha environmentální politiky a proces její tvorby 3. Cíle, principy a nástroje environmentální politiky 4. Vznik a vývoj mezinárodní environmentální politiky /MEP/ 5. Rozvoj mezinárodní politiky udržitelného rozvoje 6. Počátky formování environmentální politiky v EU 7. Vývoj environmentální politiky EU v období do roku 1990 8. Politika Evropské unie „směrem k udržitelnosti“ - první vlna procesu integrace 9. Prohlubování integračního procesu a legislativní rámec politiky k udržitelnosti 10. Třetí vlna politiky integrace environmentálních cílů do ostatních politik EU 11. Zahájení nové vlny integračního procesu - Helsinský summit 12. Životní prostředí 2010 : „Naše budoucnost , naše volba" - Prioritní oblasti, klíčové přístupy 13. Závěry z Cardiffu - Helsink a Joteborgu -kompletace Lisabonské strategie EU 14. Prohlubování politického procesu v období do roku 2010

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zkouška Ústní zkouška 85  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok