118-0904/01 – Environmentální ekonomie (ENVIRO)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu studenti budou schopni: • vysvětlit teoretickou podstatu ekonomických nástrojů environmentální politiky, problémy jejich aplikace v praxi a jejich výhody ve srovnání s nástroji kvantitativní regulace, • sumarizovat kritéria a metody pro rozhodování o optimálním využívání základních funkcí životního prostředí, • vymezit problémy/limity aplikace metod optimalizace, • objasnit podstatu koncepce udržitelného rozvoje a vzájemně vztahy environmentálního, sociálního a ekonomického rozvoje, • vymezit limity environmentální ekonomie a alternativní přístupy k problematice využívání přírodních zdrojů a udržitelného rozvoje • zdůvodnit institucionální rozvoj jako předpoklad a součást udržitelného rozvoje, • vymezit pozitivní a negativní dopady globalizace na životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Stručná historie vývoje ekonomické teorie a začleňování environmentálních aspektů do ekonomické teorie. Hlavní mezníky a východiska formování environmentální ekonomie a koncepce udržitelného rozvoje. Modelování aspektů udržitelnosti v rámci teorie ekonomického růstu. Environmentální ekonomie jako teoretický základ formování environmentální politiky - rozvoj soustavy ekonomických nástrojů na ochranu životního prostředí a jejich distribuční efekty. Rozvoj metod pro rozhodování o optimálním využívání základních environmentálních funkcí (metody oceňování environmentálních statků, optimalizační a rozhodovací metody). Problémy diskontování, nejistoty. Limity environmentální ekonomie a alternativní přístupy a teoretické koncepce (ekologická ekonomie a institucionální ekonomie, atd.) Proces globalizace a jeho dopady (pozitivní, negativní) na hlavní oblasti udržitelného rozvoje, institucionální rozvoj jako předpoklad a součást udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

ANDERSON, D.A. (2010) Environmental Economics and Natural Resource Management. 3rd ed. London: Routledge. ISBN 978-0-415-77905-0 DALY, H. E., FARLEY, J. (2004). Ecological economics: Principles and appli-cations. Island Press:Washington. EDWARDS-JONES, G., DAVIES B., HUSSAIN, S. (2000). Ecological economics: an introduction. Oxford: Blackwell Science. FIELD, B.C. and FIELD, M.K. (2009) Environmental Economics. An Introduction, 5th edn., McGraw Hill, Boston HARRIS, J. M. (2006) Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach. 2nd Edition. Boston:Houghton Mifflin. KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T. et al. (2010). From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010. MYERS, N., KENT, J.(2001). Perverse Subsidies: How Missused Tax Dollars Harm the Environment and the Economy.Washington, London: Island Press. SIEBERT, H. (2008). Economics of the Environment. Theory and Policy. 7th Ed. Berlin: Springer.

Doporučená literatura:

DALY, H. E., COBB, J. B. (1994). For the common good. Redirecting the economy towards community, the environment and a sustainable future. London: Green Print. LOMBORG, B.(2001). The Skeptical Environmentalist. Measuring the Real State of the World. Cambridge University Press.. ŠIMÍČKOVÁ, M. DRASTICHOVÁ, M. (2013) Ekonomie udržitelnosti – alternativní přístupy a perspektivy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, SAEI 2013, vol. 21. ISBN 978-80-248-3286-9. TIETENBERG, T.H.: Environmental Economics and Policy. 4th Edition. Addison Weasley 2003. TIETENBERG, T.H.: Environmental and Natural Ressource Economics. Addison Weasley 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskuze k jednotlivým tématům

E-learning

není zaveden

Další požadavky na studenta

studium doporučených odborných článků

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět zaměřen na hlavní směry rozvoje environmentální ekonomie v současném období, především na následující témata: • perspektivy a limity environmentální ekonomie, altemativni přístupy a teoretické koncepce, • vzájemně vztahy environmentálního, sociálního a ekonomického rozvoje, institucionální rozvoj jako předpoklad a součást udržitelného rozvoje, • probíhající proces globalizace z hlediska jeho dopadů (pozitivních, negativnich) na hlavní oblasti udržitelného rozvoje, • rozvoj a aplikace metod optimalizace a rozhodování o optimálním využívání základních environmentálních funkci (metody oceňování environmentálních statků, optimalizační a rozhodovací metody), • rozvoj soustavy metod a nástrojů pro potřeby environmentálního managementu pro jednotlivé oblasti a úrovně řízení pro udržitelné využívání prostředí, • rozvoj metod pro kvantifikaci cílů environmentální politiky pro udržitelný rozvoj (indikátory udržitelnosti, environmentální účetnictví. atd.), - problémy/limity aplikace metod optimalizace a rozhodování o optimálním využívání základních funkcí životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (2102V009) Úpravnictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2110) Geologické inženýrství (2101V003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P2111) Hornictví (2101V009) Hornictví K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3602V002) Geoinformatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3646) Geodézie a kartografie (3646V001) Důlní měřictví a geodézie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P3904) Inženýrská ekologie (3904V012) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.