118-0904/02 – Environmentální ekonomie (ENVIRO)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu studenti budou schopni: • vysvětlit teoretickou podstatu ekonomických nástrojů environmentální politiky, problémy jejich aplikace v praxi a jejich výhody ve srovnání s nástroji kvantitativní regulace, • sumarizovat kritéria a metody pro rozhodování o optimálním využívání základních funkcí životního prostředí, • vymezit problémy/limity aplikace metod optimalizace, • objasnit podstatu koncepce udržitelného rozvoje a vzájemně vztahy environmentálního, sociálního a ekonomického rozvoje, • vymezit limity environmentální ekonomie a alternativní přístupy k problematice využívání přírodních zdrojů a udržitelného rozvoje • zdůvodnit institucionální rozvoj jako předpoklad a součást udržitelného rozvoje, • vymezit pozitivní a negativní dopady globalizace na životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Stručná historie vývoje ekonomické teorie a začleňování environmentálních aspektů do ekonomické teorie. Hlavní mezníky a východiska formování environmentální ekonomie a koncepce udržitelného rozvoje. Modelování aspektů udržitelnosti v rámci teorie ekonomického růstu. Environmentální ekonomie jako teoretický základ formování environmentální politiky - rozvoj soustavy ekonomických nástrojů na ochranu životního prostředí a jejich distribuční efekty. Rozvoj metod pro rozhodování o optimálním využívání základních environmentálních funkcí (metody oceňování environmentálních statků, optimalizační a rozhodovací metody). Problémy diskontování, nejistoty. Limity environmentální ekonomie a alternativní přístupy a teoretické koncepce (ekologická ekonomie a institucionální ekonomie, atd.) Proces globalizace a jeho dopady (pozitivní, negativní) na hlavní oblasti udržitelného rozvoje, institucionální rozvoj jako předpoklad a součást udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

ANDERSON, D.A. (2010) Environmental Economics and Natural Resource Management. 3rd ed. London: Routledge. ISBN 978-0-415-77905-0 DALY, H. E., FARLEY, J. (2004). Ecological economics: Principles and appli-cations. Island Press:Washington. EDWARDS-JONES, G., DAVIES B., HUSSAIN, S. (2000). Ecological economics: an introduction. Oxford: Blackwell Science. FIELD, B.C. and FIELD, M.K. (2009) Environmental Economics. An Introduction, 5th edn., McGraw Hill, Boston HARRIS, J. M. (2006) Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach. 2nd Edition. Boston:Houghton Mifflin. KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T. et al. (2010). From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010. MYERS, N., KENT, J.(2001). Perverse Subsidies: How Missused Tax Dollars Harm the Environment and the Economy.Washington, London: Island Press. SIEBERT, H. (2008). Economics of the Environment. Theory and Policy. 7th Ed. Berlin: Springer.

Doporučená literatura:

DALY, H. E., COBB, J. B. (1994). For the common good. Redirecting the economy towards community, the environment and a sustainable future. London: Green Print. LOMBORG, B.(2001). The Skeptical Environmentalist. Measuring the Real State of the World. Cambridge University Press.. ŠIMÍČKOVÁ, M. DRASTICHOVÁ, M. (2013) Ekonomie udržitelnosti – alternativní přístupy a perspektivy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, SAEI 2013, vol. 21. ISBN 978-80-248-3286-9. TIETENBERG, T.H.: Environmental Economics and Policy. 4th Edition. Addison Weasley 2003. TIETENBERG, T.H.: Environmental and Natural Ressource Economics. Addison Weasley 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskuze k jednotlivým tématům

E-learning

není zaveden

Další požadavky na studenta

studium doporučených článků/publikací

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět zaměřen na hlavní směry rozvoje environmentální ekonomie v současném období, především na následující témata: • perspektivy a limity environmentální ekonomie, altemativni přístupy a teoretické koncepce, • vzájemně vztahy environmentálního, sociálního a ekonomického rozvoje, institucionální rozvoj jako předpoklad a součást udržitelného rozvoje, • probíhající proces globalizace z hlediska jeho dopadů (pozitivních, negativnich) na hlavní oblasti udržitelného rozvoje, • rozvoj a aplikace metod optimalizace a rozhodování o optimálním využívání základních environmentálních funkci (metody oceňování environmentálních statků, optimalizační a rozhodovací metody), • rozvoj soustavy metod a nástrojů pro potřeby environmentálního managementu pro jednotlivé oblasti a úrovně řízení pro udržitelné využívání prostředí, • rozvoj metod pro kvantifikaci cílů environmentální politiky pro udržitelný rozvoj (indikátory udržitelnosti, environmentální účetnictví. atd.), - problémy/limity aplikace metod optimalizace a rozhodování o optimálním využívání základních funkcí životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.