118-0909/01 – Demography (DEMOGR)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits10
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGF, FASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 20+0
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course grants students basic knowledges of population reproduction. The main components of this process are natural increase and migration. Demographic studies present knowledges about population development and changes of the primary population structures (age composition, national and religion structure etc.)

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

Jones H. (1990): Population Geography. London, Paul Chapman Publishing Ltd, second edition. Newel, C.: Methods and models in Demography (1994). Chichester, John Wiley & Sons Ltd.

Recommended literature:

Cox, P. R.: Demography (1978). Cambridge, Cambridge University Press, fifth edition. van Dijk, J., Pellenbarg, P., H. (1999): Demography of Firms (Spatial Dynamics of Firm Behaviour). Groningen, NGS 262, Faculty of Spatial Sciences, Woods, R., Rees, P., H. (1986): Population Structures and Models. London, Allen & Unwin.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Místo demografie v procesu poznávání Seznámení s demografií jako vědním oborem, podněty osobností populačních a ekonomických věd, mezinárodní pozadí demografického zájmu Demografické události a přístupy k jejich zjišťování Základní zdroje statistického popisu demografických událostí, sčítání lidu v České republice a mezinárodní censy Základní prostředky demografické analýzy Obecná pravidla zpracování demografických dat, význam času v demografické analýze, struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku Analytické postupy při studiu demografické reprodukce Úmrtnost a nemocnost, proces plodnosti a její charakteristické znaky, sňatečnost a zánik manželství, celkové charakteristiky přirozené reprodukce, populační odhady a projekce Širší podmíněnosti populačního vývoje Strukturální znaky obyvatelstva a jeho chování, prostorové znaky obyvatelstva a populační vývoj Demografie zemí světa Populační teorie a populační politika, vývoj světové populace, postavení ČR v demografickém vývoji světa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.