118-0909/04 – Demografie (DEMOGR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity10
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšíření poznatků o obyvatelstvu ve vztahu k analýze jeho reprodukčního procesu a vnějších podmíněností populačního vývoje. Student si doplní základní poznatky o demografické rozvinutosti České republiky a jejím postavení v okolním světovém demografickém prostředí. Získá přehled o současné a minulé demografické situaci u nás i ve světě a o možném budoucím populačním vývoji ČR a světa.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A. (1986): Základy demografie. Praha, Academia. Šotkovský, I. (1996): Úvod do studia demografie. Ostrava, VŠB-TU.

Doporučená literatura:

Roubíček, V. (1997): Úvod do demografie. 1 vyd., Praha, Codex Bohemia. Šotkovský, I. (1996): Aktuální problémy ČR - 5. díl: Populace. Ostrava, Scholaforum.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odborná konzultace hlavních demografických struktur, procesů a vývojových mezníků.

E-learning

Další požadavky na studenta

Doporučeno využít konzultací po prostudování povinné literatury. Hlavním studijním materiálem je odborná monografie: "ŠOTKOVSKÝ, I. (2013). Demografie: teorie a praxe v regionálních souvislostech. SOET, vol. 6, Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3158-9."

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Místo demografie v procesu poznávání. 2. Demografické události a přístupy k jejich zjišťování. 3. Základní prostředky demografické analýzy. 4. Poznávání demografické reprodukce. 5. Širší podmíněnosti reprodukčního procesu. 6. Zákonitosti a souvislosti populačního vývoje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.