118-0911/01 – Regionální rozvoj a politika (ROZAPOL)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 12+0
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zaměřuje na teorii a praxi přístupů k lokalizačnímu chování a rozhodování, formování prostorových struktur, vývoj těchto prostorových struktur v čase a konečně politiky, které mohou tento vývoj ovlivňovat. Nutno přitom zdůraznit, že tyto kategorie jsou posuzovány primárně z hlediska ekonomického, avšak v určité míře je zohledněna také vazba na sociální a životní prostředí. Zákonitosti lokalizace ekonomických subjektů jsou odvozovány jak na základě analýz lokalizačního chování izolovaných subjektů, tak také ve vazbě na interakce s ostatními subjekty. Lokalizace jednotlivých ekonomických subjektů je přitom základnou pro formování prostorových struktur. Prostorové struktury se sledují nejen z hlediska statického, ale také pokud jde o jejich proměnlivost v čase. Konkrétní přístupy k místnímu a regionálnímu vývoji a rozvoji pak nejčastěji podléhají převažující sociálně-hospodářské doktríně. Tyto přístupy jsou přitom uspokojivě zařaditelné pod čtyři základní územně-rozvojové koncepce: neoklasickou, keynesiánskou, socialistickou a konečně moderní eklektickou. Kromě toho jsou od výše zmíněných přístupů odvozovány základní atributy politik, které mají prostorový vývoj s různou mírou intervencionismu a rozdílnými způsoby ovlivňovat.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zaměřuje na teorii a praxi přístupů k lokalizačnímu chování a rozhodování, formování prostorových struktur, vývoj těchto prostorových struktur v čase a konečně politiky, které mohou tento vývoj ovlivňovat. Nutno přitom zdůraznit, že tyto kategorie jsou posuzovány primárně z hlediska ekonomického, avšak v určité míře je zohledněna také vazba na sociální a životní prostředí. Zákonitosti lokalizace ekonomických subjektů jsou odvozovány jak na základě analýz lokalizačního chování izolovaných subjektů, tak také ve vazbě na interakce s ostatními subjekty. Lokalizace jednotlivých ekonomických subjektů je přitom základnou pro formování prostorových struktur. Prostorové struktury se sledují nejen z hlediska statického, ale také pokud jde o jejich proměnlivost v čase. Konkrétní přístupy k místnímu a regionálnímu vývoji a rozvoji pak nejčastěji podléhají převažující sociálně-hospodářské doktríně. Tyto přístupy jsou přitom uspokojivě zařaditelné pod čtyři základní územně-rozvojové koncepce: neoklasickou, keynesiánskou, socialistickou a konečně moderní eklektickou. Kromě toho jsou od výše zmíněných přístupů odvozovány základní atributy politik, které mají prostorový vývoj s různou mírou intervencionismu a rozdílnými způsoby ovlivňovat.

Povinná literatura:

MAIER, G. – TÖDTLING, F. (1997): Regionálna a urbanistická ekonómia – I. díl: Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. Bratislava: Elita, ISBN 80-8044-044-1. MAIER, G. – TÖDTLING, F. (1998): Regionálna a urbanistická ekonómia – II. díl: Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, ISBN 80-8044-049-2. MALINOVSKÝ, J. - SUCHÁČEK, J. (2006): Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, ISBN 80-248-1117-0.

Doporučená literatura:

BUČEK, M. - REHÁK, Š. - TVRDOŇ, J. (2010): Regionálna ekonómia a politika. Bratislava: lura Edition, s.r.o., ISBN 978-80-8078-362-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

studenti vypracují seminární práci

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zaměřuje na teorii a praxi přístupů k lokalizačnímu chování a rozhodování, formování prostorových struktur, vývoj těchto prostorových struktur v čase a konečně politiky, které mohou tento vývoj ovlivňovat. Nutno přitom zdůraznit, že tyto kategorie jsou posuzovány primárně z hlediska ekonomického, avšak v určité míře je zohledněna také vazba na sociální a životní prostředí. Zákonitosti lokalizace ekonomických subjektů jsou odvozovány jak na základě analýz lokalizačního chování izolovaných subjektů, tak také ve vazbě na interakce s ostatními subjekty. Lokalizace jednotlivých ekonomických subjektů je přitom základnou pro formování prostorových struktur. Prostorové struktury se sledují nejen z hlediska statického, ale také pokud jde o jejich proměnlivost v čase. Konkrétní přístupy k místnímu a regionálnímu vývoji a rozvoji pak nejčastěji podléhají převažující sociálně-hospodářské doktríně. Tyto přístupy jsou přitom uspokojivě zařaditelné pod čtyři základní územně-rozvojové koncepce: neoklasickou, keynesiánskou, socialistickou a konečně moderní eklektickou. Kromě toho jsou od výše zmíněných přístupů odvozovány základní atributy politik, které mají prostorový vývoj s různou mírou intervencionismu a rozdílnými způsoby ovlivňovat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.