118-9510/01 – Regionální ekonomie a rozvoj (REDAJ)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 90+0
kombinovaná Zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zaměřuje na teorii a praxi přístupů k lokalizačnímu chování a rozhodování, formování prostorových struktur, vývoj těchto prostorových struktur v čase a konečně tento vývoj ovlivňující územní politiky. Tyto kategorie jsou posuzovány primárně z hlediska hospodářského, ale nejsou zde opomenuty ani vazby na sociální a životní prostředí. K základním obsahovým blokům patří lokalizace ekonomických subjektů, systémy osídlení a prostorové uspořádání, teorie místního a regionálního rozvoje a politiky různých teritoriálních úrovní.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

This course deals with theory and practice of location behaviour and decision-making, formation of spatial structures, chronological development of these spatial structures as well as territorial policies. These categories are examined primarily from economic point of view, nonetheless social and environmental aspects of spatial issues are discussed as well. Fundamental contents of the course is represented by the following blocks: location of economic entities, settlement systems and spatial order, local/regional development theories and policies of various territorial scales.

Povinná literatura:

MAIER, G. – TÖDTLING, F. (1997): Regionálna a urbanistická ekonómia – I. díl: Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. Bratislava: Elita, ISBN 80-8044-044-1. MAIER, G. – TÖDTLING, F. (1998): Regionálna a urbanistická ekonómia – II. díl: Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, ISBN 80-8044-049-2. MALINOVSKÝ, J. - SUCHÁČEK, J. (2006): Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, ISBN 80-248-1117-0.

Doporučená literatura:

BUČEK, M. - REHÁK, Š. - TVRDOŇ, J. (2010): Regionálna ekonómia a politika. Bratislava: lura Edition, s.r.o., ISBN 978-80-8078-362-4. WOKOUN, R. A KOL. (2008): Regionální rozvoj. Praha: Linde, ISBN 978-80-7201-699-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální konzultace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zaměřuje na teorii a praxi přístupů k lokalizačnímu chování a rozhodování, formování prostorových struktur, vývoj těchto prostorových struktur v čase a konečně tento vývoj ovlivňující územní politiky. Tyto kategorie jsou posuzovány primárně z hlediska hospodářského, ale nejsou zde opomenuty ani vazby na sociální a životní prostředí. K základním obsahovým blokům patří lokalizace ekonomických subjektů, systémy osídlení a prostorové uspořádání, teorie místního a regionálního rozvoje a politiky různých teritoriálních úrovní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.