118-9512/01 – Enterprise Location (LOKPOAJ)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2017/2018Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course deals with theory and practice of location behaviour and decision-making. Enterprise location forms the basis of spatial structures, evolutionary development of these spatial structures as well as territorial policies. These categories are examined primarily from economic point of view, nonetheless social and environmental aspects of spatial issues are discussed as well.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

DUNNING, John and Sarianna LUNDAN (eds.) Multinational Enterprises and the Global Economy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008. ISBN 978-1-84376-525-7. LUX, Gábor and Gyula HORVÁTH (eds.). The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. London: Routledge. 2017. ISBN 978-1-4724-8571-7. VAN DIJK, Jouke and Piet PELLENBARG (eds.) Demography of Firms. Spatial Dynamics of Firm Behaviour. Groningen: Rijksuniversiteit, 1999. ISBN 90-6809-285-5.

Recommended literature:

FOTHERGILL, Stephen and Nigel GUY. Retreat from the Regions. London: Jessica Kigsley Publishers, 1990. ISBN 1-85302-100-8. HARVEY, David. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell Publishers, 1989. ISBN 0-631-16294-1. VANHOVE, Norbert and Leo KLAASSEN. Regional Policy: A European Approach. Avenbury: Gower Publishing Company Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

zpracování seminární práce

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Lokalizační rozhodování – tři základní přístupy k lokalizačnímu rozhodování a logika jejich vývoje. Podniky a role státu ve vývoji území. Podnik a jeho vazby na okolí. 2. Lokalizační faktory jejich vývoj a význam – specifická územní nabídka a poptávka po lokalizačních faktorech. Časoprostorová diferenciace a proměnlivost lokalizačních faktorů. Globalizace a glokalizace. 3. Úloha dopravních nákladů při lokalizaci - neoklasický přístup k lokalizaci. Cenový trychtýř a jeho možné varianty. Prostorový monopol a strategie, kterých může využít. 4. Behavioristické a behavioralistické koncepce lokalizace - podniková organizace a lokalizační rozhodování. Typy podnikových struktur a jejich chování. Geografie podnikových organizačních struktur a její význam. Velikost podniku a lokalizační rozhodování. 5. Strukturní koncepce lokalizace – časoprostorová komprese a distanciace. Měnící se význam místa. Rozvoj dopravních a informačních technologií. Prostorové aspekty post-fordistického paradigmatu sociálně-hospodářského vývoje. 6. Vybrané současné aspekty podnikové lokalizace – nový průmysl a regionální centra růstu. Podnikový networking a inovace. Význam institucí a rozvoj klastrů. Koncepce výrobkového cyklu, její prostorové dopady a interpretace v současných podmínkách. 7. Interakce lokalit - aglomerační efekty, jejich typologie a hospodářský význam. Vzájemné vztahy ekonomických subjektů a vytváření prostorových struktur. Mechanismy podporující koncentraci a disperzi hospodářských aktivit.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.