118-9512/01 – Lokalizace podniku (LOKPOAJ)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zaměřuje na pokročilou teorii a praxi přístupů k lokalizačnímu chování a rozhodování. Lokalizace podniků přitom vytváří základnu pro formování prostorových ekonomických struktur a není zde opomenut ani vývoj těchto prostorových struktur v čase. Tyto základní prostorové kategorie jsou posuzovány primárně z hlediska hospodářského, ale nejsou zde opomenuty ani jejich četné vazby na sociální a životní prostředí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

DUNNING, John and Sarianna LUNDAN (eds.) Multinational Enterprises and the Global Economy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008. ISBN 978-1-84376-525-7. LUX, Gábor and Gyula HORVÁTH (eds.). The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. London: Routledge. 2017. ISBN 978-1-4724-8571-7. VAN DIJK, Jouke and Piet PELLENBARG (eds.) Demography of Firms. Spatial Dynamics of Firm Behaviour. Groningen: Rijksuniversiteit, 1999. ISBN 90-6809-285-5.

Doporučená literatura:

FOTHERGILL, Stephen and Nigel GUY. Retreat from the Regions. London: Jessica Kigsley Publishers, 1990. ISBN 1-85302-100-8. HARVEY, David. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell Publishers, 1989. ISBN 0-631-16294-1. VANHOVE, Norbert and Leo KLAASSEN. Regional Policy: A European Approach. Avenbury: Gower Publishing Company Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Lokalizační rozhodování – tři základní přístupy k lokalizačnímu rozhodování a logika jejich vývoje. Podniky a role státu ve vývoji území. Podnik a jeho vazby na okolí. 2. Lokalizační faktory jejich vývoj a význam – specifická územní nabídka a poptávka po lokalizačních faktorech. Časoprostorová diferenciace a proměnlivost lokalizačních faktorů. Globalizace a glokalizace. 3. Úloha dopravních nákladů při lokalizaci - neoklasický přístup k lokalizaci. Cenový trychtýř a jeho možné varianty. Prostorový monopol a strategie, kterých může využít. 4. Behavioristické a behavioralistické koncepce lokalizace - podniková organizace a lokalizační rozhodování. Typy podnikových struktur a jejich chování. Geografie podnikových organizačních struktur a její význam. Velikost podniku a lokalizační rozhodování. 5. Strukturní koncepce lokalizace – časoprostorová komprese a distanciace. Měnící se význam místa. Rozvoj dopravních a informačních technologií. Prostorové aspekty post-fordistického paradigmatu sociálně-hospodářského vývoje. 6. Vybrané současné aspekty podnikové lokalizace – nový průmysl a regionální centra růstu. Podnikový networking a inovace. Význam institucí a rozvoj klastrů. Koncepce výrobkového cyklu, její prostorové dopady a interpretace v současných podmínkách. 7. Interakce lokalit - aglomerační efekty, jejich typologie a hospodářský význam. Vzájemné vztahy ekonomických subjektů a vytváření prostorových struktur. Mechanismy podporující koncentraci a disperzi hospodářských aktivit.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.