118-9513/01 – Lokalizace hospodářských subjektů (LHSAJ)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zaměřuje na pokročilou teorii a praxi přístupů k lokalizačnímu chování a rozhodování. Lokalizace hospodářských subjektů přitom vytváří základnu pro formování prostorových ekonomických struktur a není zde opomenut ani vývoj těchto prostorových struktur v čase. Tyto základní prostorové kategorie jsou posuzovány primárně z hlediska hospodářského, ale nejsou zde opomenuty ani jejich četné vazby na sociální a životní prostředí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

DUNNING, J., LUNDAN, S. Multinational Enterprises and the Global Economy. Chltenham: Edward Elgar Publishing, 2008. ISBN 978-84720-122-5 PHELPS, Nicholas. Interplaces. An Economic Geography of the Inter-urban and International Economies. Oxford University Press, 2017. ISBN13 (EAN): 9780199668229. MARTIN, R. Money and the Space Economy, Willey, 2008. ISBN 978-0-471-98347-7.

Doporučená literatura:

LUX, Gábor and Gyula HORVÁTH (eds.). The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. London: Routledge. 2017. ISBN 978-1-4724-8571-7. SINGH, Nitish . Localization Strategies for Global E-Business. Cambridge University Press, 2012. ISBN-13: 978-1107008892 SOKOL, Martin. Economic Geographies of Globalisation. A Short Introduction. Cheltenham: Edward Elgar. 2011. ISBN 978-1-84980-153-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Lokalizační rozhodování – tři základní přístupy k lokalizačnímu rozhodování a logika jejich vývoje. Hospodářské subjekty a role státu ve vývoji území. Hospodářský subjekt a jeho vazby na okolí. 2. Lokalizační faktory jejich vývoj a význam – specifická územní nabídka a poptávka po lokalizačních faktorech. Časoprostorová diferenciace a proměnlivost lokalizačních faktorů. Globalizace a glokalizace. 3. Úloha dopravních nákladů při lokalizaci - neoklasický přístup k lokalizaci. Cenový trychtýř a jeho možné varianty. Prostorový monopol a strategie, kterých může využít. 4. Behavioristické a behavioralistické koncepce lokalizace - podniková organizace a lokalizační rozhodování. Typy podnikových struktur a jejich chování. Geografie podnikových organizačních struktur a její význam. Velikost podniku a lokalizační rozhodování. 5. Strukturní koncepce lokalizace – časoprostorová komprese a distanciace. Měnící se význam místa. Rozvoj dopravních a informačních technologií. Prostorové aspekty post-fordistického paradigmatu sociálně-hospodářského vývoje. 6. Vybrané současné aspekty podnikové lokalizace – nový průmysl a regionální centra růstu. Podnikový networking a inovace. Význam institucí a rozvoj klastrů. Koncepce výrobkového cyklu, její prostorové dopady a interpretace v současných podmínkách. 7. Interakce lokalit - aglomerační efekty, jejich typologie a hospodářský význam. Vzájemné vztahy ekonomických subjektů a vytváření prostorových struktur. Mechanismy podporující koncentraci a disperzi hospodářských aktivit. 8. Sídelní struktura a městské systémy - lokalizační rozhodování domácností. Alonsova koncepce a její komparace s reálnými městskými strukturami. Teorie centrálních míst a její současný význam, teorie městských systémů a její omezení, vývojové etapy měst. 9. Regiony a jejich diferenciace – pojem regionu z různých perspektiv. Diferenciace regionů. Regionalismus a regionalizace. Základní přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji a politice. Specifika místního a regionálního rozvoje ve střední a východní Evropě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.